Καλώς ήρθατε στο YinYang.gr

 

Το yinyang.gr είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα για την προώθηση της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής (ΠΚΙ) στην Ελλάδα. Καλούμε όλους εσάς που ασχολείστε με κάποιο από τα πεδία της ΠΚΙ να συμμετέχετε ενεργά στο εγχείρημα αυτό.

 

e-shop - Είσοδος Μέλους

12 σημεία γιουάν

Τα 12 σημεία γιουάν (yuán xué, 原穴) είναι η πρώτη ομάδα σημείων, στην οποία αναφέρθηκαν οι ιατροί της αρχαιότητας λόγω της κλινικής τους αξίας. Είναι τα πρώτα σημεία που αναγνωρίστηκαν και που έχουν πολλές φυσιολογικές ιδιότητες και θεραπευτικές εφαρμογές. Σύμφωνα με τα "Κλασσικά Κείμενα του Κίτρινου Αυτοκράτορα" τα σημεία γιουάν συνδέονται με το πρωταρχικό (γιουάν) τσι του σώματος.  Τα σημεία γιουάν αναφέρονται στο πρώτο κεφάλαιο στα "Κλασσικά Κείμενα του Κίτρινου Αυτοκράτορα" διότι έχουν ευρύ φάσμα χρήσης.  Συγκεκριμένα αναφέρεται πως "όποτε υπάρχει παθολογία στα πέντε τζανγκ όργανα και τα 6 φου όργανα, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα σημεία γιουάν". Η φράση αυτή από τα κλασσικά κείμενα δεν σημαίνει ότι τα σημεία αυτά ενδείκνυνται για όλες τις παθήσεις, αλλά συγκεκριμένα για τις παθήσεις ανεπάρκειας. Επίσης χρησιμοποιούνται για την θέρμανση του γιάνγκ και την τόνωση του τσι.


Ονομασία
Ονομάζονται σημεία γιουάν (πρωταρχικά σημεία) διότι ασκούν σημαντική επιρροή στον όγκο και την κίνηση του γιουάν τσι (πρωταρχικού τσι). Το γιουάν τσι εισάγεται στους 12 κύριους μεσημβρινούς μέσω των σημείων γιουάν.


Μεσημβρινός

LU

PC

HT

LI

SJ

SI

SP

LV

KI

ST

GB

BL

Σημεία γιουάν

LU9

PC7

HT7

LI4

SJ4

SI4

SP3

LV3

KI3

ST42

GB40

BL64

Λειτουργία
Η βασική λειτουργία των σημείων γιουάν είναι η ρύθμιση του τσι και του αίματος και η ρύθμιση της κατανομής του αίματος και του τσι στα τέσσερα άκρα, προκειμένου να μπορούν να πραγματοποιηθούν οι κινήσεις με ευελιξία. Εντοπίζονται στις συγκεκριμένες περιοχές του σώματος, διότι παίζουν σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό των μυών, των νεύρων  και των τενόντων της περιοχής.
Τα περισσότερα σημεία γιουάν βρίσκονται κοντά σε αρτηρίες που μπορεί να διχάζονται. Όμως δεν ασκείται βελονισμός πάνω στις αρτηρίες αυτές αλλά στα σημεία και στο χώρο δίπλα σε αυτές. Για αυτό το λόγο καταγράφεται στα αρχαία κείμενα πως έχουν σημαντική επίδραση στην κυκλοφορία του τσι και του αίματος.


Τριπλός θερμαστής- γιουάν τσι
Το γιουάν τσι κυκλοφορεί μέσω του τριπλού θερμαστή και διοχετεύεται σε ολόκληρο το σώμα. Ο τριπλός θερμαστής είναι όλος ο συνδετικός ιστός του σώματος μαζί με τα υγρά του σώματος, όπως πχ. το εξωκυτταρικό υγρό. Δηλαδή όλοι οι ιστοί που αποτελούν το σώμα εκτός των οργάνων, του δέρματος, των μυών, των τενόντων, των αγγείων και των οστών.  Ο τριπλός θερμαστής είναι η δίοδος των υγρών και του γιουάν τσι αλλά όχι η πηγή τους. Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε τον τριπλό θερμαστή ως τις σωληνώσεις του νερού σε μια κατοικία. Σε περίπτωση που οι σωληνώσεις φραχθούν ή έχουν διαρροή, ή η πηγή του νερού είναι ανεπαρκής, τότε δεν θα είναι δυνατή η λήψη νερού από την βρύση. Αυτό που πρέπει να γίνει για την λήψη νερού από την βρύση είναι απόφραξη των σωλήνων ή επισκευή της διαρροής ή αύξηση της πηγής του νερού. Αν παρομοιάσουμε το νερό του σπιτιού με το τσι του σώματος, τότε στην περίπτωση της ανεπάρκειας της πηγής του γιουάν τσι πρέπει να τονώσουμε το γιουάν τσι, στην περίπτωση της παρουσίας εμποδίου στα κανάλια του τριπλού θερμαστή πρέπει να γίνει διάνοιξη των καναλιών και στην περίπτωση διαρροής του τσι επιδιόρθωση της. Η κυκλοφορία του τσι και των υγρών εξαρτάται από την ανάγκη του κάθε τμήματος του σώματος για αυτά τα συστατικά. Το γιουάν τσι έχοντας την ιδιότητα της ρύθμισης της κίνησης των συστατικών του σώματος (κατεύθυνση, ομαλή κυκλοφορία), ελέγχει την κίνηση των υγρών του τριπλού θερμαστή. Για παράδειγμα κατά την έντονη μυϊκή καταπόνηση (πχ. μαραθωνοδρομία) καταναλώνεται το τσι και το αίμα που βρίσκεται στα άκρα και συσσωρεύονται μεταβολίτες που δίνουν το αίσθημα του μυϊκού κάματου. Την στιγμή εκείνη το γιουάν τσι ενεργοποιείται και ρυθμίζει την κυκλοφορία του τσι, του αίματος και των υγρών στα κάτω άκρα, με αποτέλεσμα να ξεπερνιέται ο μυϊκός κάματος.  Επίσης σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρείται στάση των υγρών στο σώμα, τοπικά (οίδημα) ή γενικότερα. Σε αυτή την περίπτωση αναφερόμαστε σε ανεπάρκεια του γιουάν τσι να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Θεραπευτικά μπορεί να ενεργοποιηθούν τα σημεία γιουάν με το βελονισμό ή τη μοξοθεραπεία, για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων. Η στάση υγρών στο σώμα μπορεί να μετατραπεί σε άλλους παθολογικούς παράγοντες (πχ. φλέγμα). Η ενεργοποίηση των σημείων γιουάν θα αυξήσει τον μεταβολισμό και την αποβολή των υγρών και των παθολογικών παραγόντων που έχουν δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα τους. Για παράδειγμα χρήση του συνδυασμού SP3 και LU9 για οίδημα στα άκρα με αιτιολογικό παράγοντα την ανεπάρκεια του τσι. Το γιουάν τσι μπορεί και λειτουργεί χάρη στην κυκλοφορία του μέσω του τριπλού θερμαστή. Τα σημεία γιουάν θα μπορούσαν να παρομοιαστούν με τις βρύσες που επιτρέπουν την είσοδο του γιουάν τσι στους 12 κύριους μεσημβρινούς. Για αυτό τα σημεία έχουν δυνατό τονωτικό αποτέλεσμα στο σώμα.  Η διέγερση των μεσημβρινών μέσα στο 24ωρό ακολουθεί κάποια συγκεκριμένη σειρά. Η διέγερση διαφορετικών μεσημβρινών μέσα στην ημέρα, οφείλεται στη δράση του γιουάν τσι.  Η φωτιά του μινγκ μεν διεγείρει το τσι των μεσημβρινών σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, μέσω της δράσης του γιουάν τσι. Οι μεσημβρινοί μπορεί να διεγερθούν και σε μη σταθερές χρονικές περιόδους του σώματος. Για παράδειγμα αν κάποια στιγμή τρέξουμε για να προλάβουμε το λεωφορείο, τότε το γιουάν τσι θα διεγείρει το τσι του μεσημβρινού για να μπορέσει να ανταπεξέλθει το σύστημα του πνεύμονα στις αυξημένες απαιτήσεις.   
 

Πύλη της ζωής
Το γιουάν τσι προέρχεται από το μινγκ μεν (πύλη της ζωής). Όπως σχεδόν με όλες τις θεωρίες της Κινέζικης Ιατρικής (ΚΙ) έτσι και με τη θεωρία της πύλης της ζωής υπάρχει εξέλιξη της στην πορεία του χρόνου. Αρχικά στην ΚΙ περιγράφεται πως το αριστερό και το δεξιό νεφρό έχουν διαφορετικές λειτουργίες. Το αριστερό νεφρό είναι το βασικό  νεφρό και το δεξιό νεφρό είναι η πύλη της ζωής. Επίσης πιστεύεται πως το νεφρικό τσι χωρίζεται σε γιν και γιανγκ ποιότητες. Η γιάνγκ ποιότητα του νεφρικού τσι είναι η πύλη της ζωής. Αργότερα στην ιστορία της ΚΙ και συγκεκριμένα στα " Κλασσικά Κείμενα του Κίτρινου Αυτοκράτορα για τα 81 Δύσκολα Θέματα" (Huáng Dì Bā Shí Yī Nán Jīng, 黃帝八十一难经) η πύλη της ζωής τοποθετήθηκε μεταξύ των νεφρών στην οσφυϊκή μοίρα. Εκεί είναι και η περιοχή που δημιουργείται το γιουάν τσι. Στην αρχαιότητα λόγω της ελλιπής γνώσης ανατομίας προφανώς αποδόθηκαν οι λειτουργίες των επινεφριδίων, των νεφρών και του προστάτη στο σύστημα του νεφρού και της πύλης του νεφρού. Για αυτό και τα βότανα που βοηθούν τα επινεφρίδια είναι αυτά που τονώνουν την λειτουργία του συστήματος του νεφρού. Η ιδέα του ότι η πύλη της ζωής βρίσκεται στο πρώτο σημείο του μεσημβρινού της ουροδόχος κύστης δεν βασίζεται σε κλασσικά κείμενα και δεν έχει κατανοηθεί καλά το νόημα αυτής της θεωρίας. Η θεωρία αυτή στηρίζεται στο ότι τα μάτια σχετίζονται με το πνεύμα σεν και το σεν είναι έκφραση της ζωής. Οπότε τα μάτια θεωρούνται η πύλη από όπου παρατηρείται το σεν και μέσω αυτού η ζωή, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με την έννοια του μινγκ μεν όπως την γνωρίζουμε από τα κλασσικά κείμενα.  Επειδή τα σημεία γιουάν έχουν ρυθμιστική δράση στο γιουάν τσι, το οποίο σχετίζεται με την πύλη της ζωής, που έχει παρόμοιες ποιότητες με το νεφρικό γιάνγκ, καταλήγουμε στην γνώση πως τα σημεία γιουάν έχουν θερμαντικές και τονωτικές ιδιότητες. Το γιουάν τσι ξεκινά από την πύλη της ζωής, εισάγεται στον τριπλό θερμαστή όπου μεταφέρεται στα γιουάν σημεία, για να κινηθεί τελικά μέσα στους 12 κύριους μεσημβρινούς. Σαν παράδειγμα θα μπορούσαμε να πούμε πως η πύλη της ζωής είναι μια τράπεζα που αποθηκεύει γιουάν τσι και το μεταφέρει μέσα  από τον τριπλό θερμαστή στους 12 κύριους μεσημβρινούς. Αν η τράπεζα δεν έχει αποθηκευμένο γιουάν τσι, τότε δεν θα υπάρξει και στους 12 κύριους μεσημβρινούς άρα και στα τζάνγκ φου όργανα.