Καλώς ήρθατε στο YinYang.gr

 

Το yinyang.gr είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα για την προώθηση της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής (ΠΚΙ) στην Ελλάδα. Καλούμε όλους εσάς που ασχολείστε με κάποιο από τα πεδία της ΠΚΙ να συμμετέχετε ενεργά στο εγχείρημα αυτό.

 

e-shop - Είσοδος Μέλους

Μεσημβρινός γιάνγκ βέι

Ξεκινάει από το σημείο BL 63 (Jīn Mén, 金门) ανέρχεται και συναντά το μεσημβρινό της χοληδόχου κύστης στο σημείο  GB 35 (Yáng Jiāo, 阳交) έπειτα ανέρχεται στην πλάγια επιφάνεια του σώματος και περνάει από το σημείο SI 10 Νάο Σου (Nào Shù, 臑俞) SJ 15 (Tiān Liáo, 天髎) GB 21 (Jiān Jǐng, 肩井) GB 13 (Běn Shén, 本神) από το σημείο GB 14 (Yáng Bái, 阳白) κατευθύνεται από το πρόσθιο τμήμα της κεφαλή προς το οπίσθιο περνώντας από τα σημεία GB 15 (Tóu Lín Qì, 头临泣) GB 16 (Mù Chuāng, 目窗) GB 17 (Zhèng Yíng, 正营) GB 18 (Chéng Líng, 承灵) GB 19 (Năo Kōng, 脑空) GB 20 (Fēng Chí, 风池) DU 15 (Yă Mén, 哑门) DU 16 (Fēng Fǔ, 风府).