Καλώς ήρθατε στο YinYang.gr

 

Το yinyang.gr είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα για την προώθηση της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής (ΠΚΙ) στην Ελλάδα. Καλούμε όλους εσάς που ασχολείστε με κάποιο από τα πεδία της ΠΚΙ να συμμετέχετε ενεργά στο εγχείρημα αυτό.

 

e-shop - Είσοδος Μέλους

Σημεία Σι

Τα 16 σημεία σι (xì xué, 郄穴), είναι μια ακόμη ομάδα σημείων του σώματος με ιδικές ιδιότητες. Υπάρχει ένα σημείο σι για κάθε κύριο μεσημβρινό και ένα σημείο σι για τέσσερις από τους 8 παράδοξους μεσημβρινούς (τους γιάνγκ τσιάο, γιν τσιάο , γιάνγκ βέι και γιν βέι).
Το Κινέζικο ιδεόγραμμα σι (xì, 郄) μοιάζει με ένα κερί όπου στην κορυφή υπάρχει  φλόγα και ταυτόχρονα υπάρχει ένα ξύλινο κομμάτι με μια μικρή τρύπα όπου μπορεί να φανεί το φως. Τα σημεία σι βρίσκονται σε σημεία του σώματος όπου υπάρχει κάποιο στενό πέρασμα μεταξύ των ιστών. Όπως γνωρίζουμε από τα κλασσικά κείμενα "οι μεσημβρινοί βρίσκονται μεταξύ των μυών". Στην πραγματικότητα τα κλασσικά κείμενα εννοούν ότι οι μεσημβρινοί βρίσκονται μεταξύ όλων των ιστών του σώματος όπως τένοντες, μυς, σύνδεσμοι, αγγεία, νεύρα. Τα σημεία αυτά επειδή βρίσκονται σε στενά περάσματα, ρυθμίζουν τον όγκο και την ταχύτητα της διόδου του τσι και του αίματος. Το ίδιο συμβαίνει και στους δρόμους μιας πόλης. Οι δρόμοι στις πόλεις μοιάζουν με τους μεσημβρινούς του σώματος. Τα σημεία σι μπορούν να παρομοιαστούν με τα φανάρια στους δρόμους. Αν τα φανάρια δεν επιτρέπουν την ροή των οχημάτων στους δρόμους τότε θα υπάρξει πρόβλημα στην κυκλοφορία των οχημάτων της πόλης. Αν τα σημεία σι δεν επιτρέπουν την ροή αρκετού τσι και αίματος, τότε το τσι και το αίμα συσσωρεύεται με αποτέλεσμα κυρίως συμπτώματα πόνου. Αυτός είναι ένας λόγος που τα σημεία σι είναι αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση του πόνου.
Όλα τα σημεία σι μπορούν να αφαιρέσουν τα εμπόδια στην πορεία των μεσημβρινών. Επιπλέον κάθε σημείο έχει και άλλες ξεχωριστές λειτουργίες όπως η επαναφορά της αντίθετης του φυσιολογικού κίνησης του τσι και η θεραπεία του πόνου.
Τα σημεία των γιν μεσημβρινών του άνω άκρου HT6, PC4, LU6 θεραπεύουν συνήθως παθήσεις που είναι αποτέλεσμα της αντίθετης του φυσιολογικού κίνησης του αίματος όπως ρινορραγία, αιμόπτυση και αιματέμεση.     
Τα σημεία των γιν μεσημβρινών του κάτω άκρου SP8, LV6, KI5 θεραπεύουν παθήσεις όπως δυσμηνόρροια, δυσουρία.
Τα σημεία των γιάνκ μεσημβρινών του άνω άκρου LI7, SJ7, SI6 θεραπεύουν τη δύσπνοια και το λόξυγκα.
Τα σημεία των γιάνκ μεσημβρινών του κάτω άκρου ST34, GB36, BL63 θεραπεύουν το αίσθημα πληρότητας στο στήθος, τον πόνο στο στήθος με αίσθημα διάτασης και τον πόνο με σπασμό στο στομάχι ή στη χολή ή στην ουροδόχο κύστη. 


Μεσημβρινός

LU

PC

HT

LI

SJ

SI

SP

LV

KI

ST

GB

BL

Σημεία σι

LU6

PC4

HT6

LI7

SJ7

SI6

SP8

LV6

KI5

ST34

GB36

BL63

Μεσημβρινός

    Γιν βέι

  Γιάνγκ βέι

   Γιν τσιάο

  Γιάνγκ τσιάο

Σημεία σι

      KI 9

     GB 35

      KI 8

     BL 59