Καλώς ήρθατε στο YinYang.gr

 

Το yinyang.gr είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα για την προώθηση της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής (ΠΚΙ) στην Ελλάδα. Καλούμε όλους εσάς που ασχολείστε με κάποιο από τα πεδία της ΠΚΙ να συμμετέχετε ενεργά στο εγχείρημα αυτό.

 

e-shop - Είσοδος Μέλους

Κάτω άκρου τάι γιάνγκ μεσημβρινός της ουροδόχου κύστης


• BL 1 Οφθαλμική Λαμπερότητα (Jīng Míng, 睛明)
• BL 2 Συνάθροιση Μπαμπού (Cuán Zhú, 攒竹)
• BL 3 Φρυδιού Ορμή (Méi Chōng, 眉冲)
• BL 4 Καμπύλη Άνιση (Qū Chā, 曲差)
• BL 5 Πέμπτο Μέρος (Wǔ Chù, 五处)
• BL 6 Υφίσταται Φως (Chéng Guāng, 承光)
• BL 7 Φτάνοντας Ουρανό (Tōng Tiān, 通天)
• BL 8 Δευτερεύοντος Επιστροφή (Luò Què, 络却)
• BL 9 Νεφρίτη Μαξιλάρι (Yù Zhěn, 玉枕)
• BL 10 Ουράνιος Κίων (Tiān Zhù, 天柱)
• BL 11 Μεγάλος Αργαλειός (Dà Zhù, 大杼) 
• BL 12 Ανέμου Πύλη (Fēng Mén, 风门)
• BL 13 Πνεύμονος Σου (Fèi Shù, 肺俞)
• BL 14 Περικαρδίου Σου (Jué Yīn Shù, 厥阴俞)
• BL 15 Καρδιάς Σου (Xīn Shù, 心俞)
• BL 16 Ντου Σου (Dū Shù, 督俞)
• BL 17 Διαφράγματος Σου (Gé Shù, 膈俞) 
• BL 18 Ήπατος Σου (Gān Shù, 肝俞)
• BL 19 Χοληδόχου Κύστη Σου (Dăn Shù, 胆俞)
• BL 20 Σπληνός Σου (Pí Shù, 脾俞)
• BL 21 Στομάχου Σου (Wèi Shù, 胃俞)
• BL 22 Σαν Τζιάο Σου (Sān Jiāo Shù, 三焦俞) 
• BL 23 Νεφρού Σου (Shèn Shù, 肾俞)
• BL 24 Τσι Θάλασσα Σου (Qì Hăi Shù, 气海俞)
• BL 25 Παχεος Εντέρου Σου (Dà Cháng Shù, 大肠俞)
• BL 26 Αποθήκευση Γιουάν Σου (Guān Yuán Shù, 关元俞)
• BL 27 Λεπτού Εντέρου Σου (Xiăo Cháng Shù, 小肠俞)
• BL 28 Ουροδόχου Κύστης Σου (Páng Guāng Shù, 膀胱俞)
• BL 29 Μέσου Ραχοκοκαλιάς Σου (Zhōng Lǚ Shù, 中膂俞)
• BL 30 Λευκός Κρίκος Σου (Bái Huán Shù, 白环俞)
• BL 31 Άνω Τρήμα (Shàng Liáo, 上髎)
• BL 32 Δεύτερο Τρήμα (Cì Liáo, 次髎)
• BL 33 Μέσο Τρήμα (Zhōng Liáo, 中髎)
• BL 34 Κάτω Τρήμα (Xià Liáo, 下髎)
• BL 35 Συνάθροιση Γιάνγκ (Huì Yáng, 会阳)
• BL 36 Σταθερά Υποστηρίζει (Chéng Fú, 承扶)
• BL 37 Παχιά Πύλη (Yīn Mén, 殷门)
• BL 38 Επιφανειακή Σχισμή (Fú Xì, 浮郄)
• BL 39 Ιγνυακό Γιάνγκ (Wěi Yáng, 委阳)
• BL 40 Ιγνυακό Κέντρο (Wěi Zhōng, 委中)
• BL 41 Προσαρτώμενη Απόσπαση (Fù Fēn, 附分)
• BL 42 Πο Πόρτα (Pò Hù, 魄户)
• BL 43 Ζωτικά Όργανα (Gāo Huāng, 膏肓)
• BL 44 Σεν Αίθουσα (Shén Táng, 神堂)
• BL 45 Γι Σι (Yì Xī, 譩譆)
• BL 46 Διαφράγματος Πέρασμα (Gé Guān, 膈关) 
• BL 47 Χουν Πύλη (Hún Mén, 魂门)
• BL 48 Γιάνγκ Αρχές (Yáng Gāng, 阳纲)
• BL 49 Γι Οικία (Yì Shè, 意舍)
• BL 50 Στομάχου Σιταποθήκη (Wèi Cāng, 胃仓)
• BL 51 Χουάνγκ Πύλη (Huāng Mén, 肓门) 
• BL 52 Θέλησης Θάλαμος (Zhì Shì, 志室)
• BL 53 Ουροδόχου Κύστης Ζωτικό (Bāo Huāng, 胞肓)
• BL 54 Τελευταίο Σειράς (Zhì Biān, 秩边)
• BL 55 Σύνδεση Γιάνγκ (Hé Yáng, 合阳)
• BL 56 Υποστήριξη Τενόντων (Chéng Jīn, 承筋)
• BL 57 Υποστήριξη Όρους (Chéng Shān, 承山)
• BL 58 Ιπτάμενο Ανοδικά (Fēi Yáng, 飞扬)
• BL 59 Ταρσού Γιάνγκ (Fū Yáng, 跗阳)
• BL 60 Κουν Λουν (Kūn Lún, 昆仑)
• BL 61 Προσκύνημα στα Γόνατα (Pú Cān, 仆参)
• BL 62 Επεκτεινόμενο Αγγείο (Shēn Mài, 申脉)
• BL 63 Χρυσή Πύλη (Jīn Mén, 金门)
• BL 64 Τζινγκ Οστό (Jīng Gǔ, 京骨)
• BL 65 Κεφαλή 5ου Μεταταρσίου (Shù Gǔ, 束骨)
• BL 66 Ποδιού Περάσματος Κοιλάδα (Zú Tōng Gǔ, 足通谷)
• BL 67 Άφιξη Γιν (Zhì Yīn, 至阴)