Καλώς ήρθατε στο YinYang.gr

 

Το yinyang.gr είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα για την προώθηση της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής (ΠΚΙ) στην Ελλάδα. Καλούμε όλους εσάς που ασχολείστε με κάποιο από τα πεδία της ΠΚΙ να συμμετέχετε ενεργά στο εγχείρημα αυτό.

 

e-shop - Είσοδος Μέλους

Ορολογία στο τουί να

Η ΠΚΙ στην Ελλάδα διδάσκεται από αρκετούς δασκάλους σε διαφορετικές ιδιωτικές σχολές. Επίσης τα βιβλία ΠΚΙ στην Ελλάδα αυξάνουν σταδιακά. Το YinYang.gr έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια για την καθιέρωση σωστών όρων της ΠΚΙ. Θα θέλαμε να ζητήσουμε την συμμετοχή όλων στο εγχείρημα αυτό. Μπορείτε να στείλετε όρους που εσείς θεωρείται σωστότερους από αυτούς που προτείνονται εδώ ή μπορείτε να στείλετε καινούριους όρους που δεν βρίσκονται εδώ. Ενημερώστε τους συναδέλφους, συμφοιτητές για τους σωστούς όρους της ΠΚΙ.
Η ομάδα του YinYang.gr info@yinyang.gr
 

Α) Κατηγορία Εντριβών (Mó Cā Lèi Shǒu Fǎ – 摩 擦类手法) 

1. Ώθηση (Tuīfǎ – 推法) Pushing manipulation
2. Κυκλική Μάλαξη (Μófǎ – 摩法) Circular manipulation
3. Ολίσθηση (ΜòFǎ – 抹法) Wiping manipulation
4. Παλαμιαία Συστροφή (Cūofǎ -搓法) Palm twisting manipulation
5. Εντριβή (Cāfǎ – 擦法) To-and-fro rubbing manipulation
6. Σκούπισμα (sǎo sǎn fǎ - 扫散法) Sweeping manipulation
7. Αγκίστρωση (gōu fǎ – 抅法) Canceling manipulation
8. Στένωση (lēi fǎ – 勒法) Tweezering manipulation
9. Θωπεία (luō shùn fǎ - 捋顺法) Stripping and Conforming manipulation


Β) Κατηγορία Εξωθήσεων (Jǐ Yā Lèi Shǒu Fǎ  - 挤压类手法)

1. Συγκράτηση (ná fǎ – 拿法) Grasping manipulation
2. Πίεση (àn fǎ – 按法)  Pressing manipulation
3. Σφίξιμο (niē fǎ – 捏法) Pinching manipulation
4. Δακτυλοπίεση (diǎn fǎ – 点法) Point pressing manipulation
5. Δακτυλική Συστροφή (niǎn fǎ - 捻法) Finger twisting manipulation
6. Μετατόπιση (nuó fǎ - 挪法)
7. Διέγερση (qiā fǎ - 掐法)
8. Αρπάγη (zhuā fǎ - 抓法)
9. Έκθλιψη (jǐ fǎ – 挤法)
10. Στύψιμο (nǐng fǎ - 拧法)
11. Συγκέντρωση (hé fǎ – 合法)   
12. Συμπίεση με τον αγκώνα (zhǒu yà fǎ – 肘压法)
13. Τενόντια απόσπαση (tán jín fǎ – 弹筋法)
                 
  
Γ) Κατηγορία Λικνισμάτων (Bǎi Dòng Shǒu Fǎ- 摆动手法)

1. Λίκνισμα του αντίχειρα (YīZhǐChán - 一指禅) One- finger pushing manipulation
2. Κυλιόμενη μάλαξη (Gǔnfǎ - 扌衮法)  Rolling manipulation
3. Σταθερή κυκλική μάλαξη (Róufǎ - 揉法)  Kneading manipulation

Δ) Κατηγορία Δονήσεων (Zhèn Dòng Shǒu Fǎ - 振动手法)

1. Ανατάραξη (Dǒufǎ - 抖法) Shaking manipulation
2. Δόνηση (Zhènfǎ - 振法) Vibrating manipulation

Ε) Κατηγορία Πλήξεων (Kòu Jī  Shǒu Fǎ - 扣击手法)

1. Ελαφροχτύπημα (Pāifǎ - 拍法) Patting manipulation
2. Χτύπημα (Jīfǎ - 击法) Hitting manipulation
3. Ελαφρό χτύπημα με τον Δείκτη (Tǎnfǎ - 掸法) Flipping manipulation
4.Μικροχτύπημα (kòu fǎ – 叩法)
5. Ράμφισμα (zhuó fǎ - 啄法)

Ζ) Κατηγορία Παθητικών Κινήσεων (Yùn Dòng Guān Jié Shǒu Fǎ -  运动关节手法)

1. Έλξη (BáShēnfǎ - 拔伸法) Pulling-extending manipulation
2. Περιστροφή (Yáofǎ - 摇法)  Rolling manipulation

H) Άλλες τεχνικές
1. Απόσπαση (Bōfǎ - 拨法) Plucking manipulation 
2. Υποστήριξη (tuō fǎ - 托法)
3. Γάντζωμα (goū fǎ – 勾法)
 


Chinese-Εnglish Edition of Illustrations of Tuina Therapy
Chinese-Εnglish Edition of Illustrations of Tuina Therapy (19.88 €)
Chinese-English Edition of Pediatric Tuina
Chinese-English Edition of Pediatric Tuina (25.88 €)
Πλαστικές Χρωματιστές Βελόνες Βελονισμού μίας Χρήσης
Πλαστικές Χρωματιστές Βελόνες Βελονισμού μίας Χρήσης (2.50 €)