Καλώς ήρθατε στο YinYang.gr

 

Το yinyang.gr είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα για την προώθηση της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής (ΠΚΙ) στην Ελλάδα. Καλούμε όλους εσάς που ασχολείστε με κάποιο από τα πεδία της ΠΚΙ να συμμετέχετε ενεργά στο εγχείρημα αυτό.

 

e-shop - Είσοδος Μέλους

Ορολογία για το σφυγμό

Η ΠΚΙ στην Ελλάδα διδάσκεται από αρκετούς δασκάλους σε διαφορετικές ιδιωτικές σχολές. Επίσης τα βιβλία ΠΚΙ στην Ελλάδα αυξάνουν σταδιακά. Το YinYang.gr έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια για την καθιέρωση σωστών όρων της ΠΚΙ. Θα θέλαμε να ζητήσουμε την συμμετοχή όλων στο εγχείρημα αυτό. Μπορείτε να στείλετε όρους που εσείς θεωρείται σωστότερους από αυτούς που προτείνονται εδώ ή μπορείτε να στείλετε καινούριους όρους που δεν βρίσκονται εδώ. Ενημερώστε τους συναδέλφους, συμφοιτητές για τους σωστούς όρους της ΠΚΙ.


Η ομάδα του YinYang.gr info@yinyang.gr

 1. σφυγμός αδύναμος  ruò 弱脉
 2. σφυγμός ανεπάρκειας xūmài 虚脉
 3. σφυγμός ανώμαλος  sèmài 涩脉
 4. σφυγμός αργός  chímài 迟脉
 5. σφυγμός βιαστικός  cùmài 促脉 
 6. σφυγμός βραχύς  duǎnmài  短脉
 7. σφυγμός βυθισμένος  chénmài 沉脉
 8. σφυγμός γρήγορος  jímài  疾脉
 9. σφυγμός διαλείπον  dàimài 代脉
 10. σφυγμός εξασθενημένος  wēimài 微脉
 11. σφυγμός επιπλέων  fúmài 浮脉
 12. σφυγμός κούφιος kōumài 芤脉
 13. σφυγμός κρυμμένος  fúmài  伏脉
 14. σφυγμός κυματοειδής  hóng mài 洪脉
 15. σφυγμός μακρύς  chángmài 长脉
 16. σφυγμός νηματοειδής  xìmài 细脉
 17. σφυγμός οζώδης  jiēmaì 结脉
 18. σφυγμός ολισθηρός  huámài 滑脉
 19. σφυγμός σβέλτος  shuò 数脉
 20. σφυγμός συρμάτινος  xiánmài 弦 脉
 21. σφυγμός σφιχτός  jǐnmài  紧脉
 22. σφυγμός υγρός  rúmài 濡脉
 23. σφυγμός χαλαρός - αργός  huǎnmài 缓脉
   

Πλαστικές Χρωματιστές Βελόνες Βελονισμού μίας Χρήσης
Πλαστικές Χρωματιστές Βελόνες Βελονισμού μίας Χρήσης (2.50 €)