Καλώς ήρθατε στο YinYang.gr

 

Το yinyang.gr είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα για την προώθηση της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής (ΠΚΙ) στην Ελλάδα. Καλούμε όλους εσάς που ασχολείστε με κάποιο από τα πεδία της ΠΚΙ να συμμετέχετε ενεργά στο εγχείρημα αυτό.

 

e-shop - Είσοδος Μέλους

Κεφαλαλγία


Η κεφαλαλγία (tóu tòng, 头痛) είναι μια συχνή παθολογική κατάσταση η οποία εμφανίζεται μόνη ή στα πλαίσια κάποιας ασθένειας. Αντίθετα με την δυτική ιατρική, δεν είναι σύμπτωμα πάθησης, άλλα πάθηση. Η κεφαλαλγία (tóu tòng, 头痛) μπορεί να είναι αποτέλεσμα είτε προσβολής ενός ή περισσότερων από τους έξι εξωγενής παθολογικούς παράγοντες (wài shèng liù yín, 外盛六淫) είτε βλάβης στο εσωτερικό (nèi shāng, 内伤) του σώματος. Τα παραπάνω προκαλούν ποικίλες παθολογικές καταστάσεις, με την κεφαλαλγία (tóu tòng, 头痛) να είναι μια από τις βασικότερες.

Στα "Κλασσικά Κείμενα του Κίτρινου Αυτοκράτορα" (huáng dì nèi jīng, 黄帝内经) ο πονοκέφαλος περιγράφεται ως "κεφαλικός άνεμος" (shǒu fēng, 首风) ή "εγκεφαλικός άνεμος" (nǎo fēng, 脑风). Η περιγραφή αυτή μας δείχνει ότι ο πονοκέφαλος (tóu tòng,  头痛) είναι αποτέλεσμα εξωτερικού παθολογικού παράγοντα (wài gǎn, 外感) και εσωτερικής βλάβης (nèi shāng, 内伤). Επίσης γράφονται στα ίδια κείμενα ότι  «όλες οι παθολογικές αλλαγές στους έξι μεσημβρινούς μπορεί να οδηγήσουν σε πονοκέφαλο».

Κατά την δυναστεία των Χαν (hàndài - 汉代) ο γιατρός Τζανγκ Τζονγ Τζινγκ (Ζhāng Ζhòng-jǐng, 张仲景) γράφει στα Κείμενα των Εμπύρετων Ασθενειών (shāng hán lùn, 伤寒论) ότι υπάρχουν οι πονοκέφαλοι  ται γιανγκ (tài yáng, 太阳), γιανγκ μινγκ (yáng míng, 阳明), σαο γιανγκ (shào yáng, 少阳) και τζουε γιν (jué yīn, 厥阴). Ανάλογα με το είδος πρέπει να δίδεται και η κατάλληλη θεραπεία. Για παράδειγμα στον πονοκέφαλο τζουε γιν (jué yīn, 厥阴) με συμπτώματα όπως αναγούλα, έμετο αραιών πτυέλων δίδεται η θεραπευτική συνταγή (wú zhū yú tāng, 吴茱萸汤).

Ο γιατρός Λι Ντονγκ Γιουαν (Lǐ Dōng-yuán, 李东垣) αναφέρει στο βιβλίο Δέκατο Βιβλίο του Ντονγκ Γιουαν (dōng yuán shí shú, 东垣十书) ότι η κεφαλαλγία μπορεί να είναι αποτέλεσμα προσβολής εξωγενών παθογόνων (wài gǎn, 外感) ή εσωτερικής βλάβης (nèi shāng, 内伤). Επίσης διαχωρίζει τον πονοκέφαλο από εξωγενή παθογόνα (wài gǎn – 外感) σε πονοκέφαλο κρύου (hán tóu tòng,  寒头痛), υγρασίας - ζέστης (shí rè tóu tòng, 湿热头痛), ημικρανία (piān tóu tòng,  偏头痛), έντονο πονοκέφαλο (zhēn tóu tòng, 真头痛), πονοκέφαλο ανεπάρκειας αίματος (xuè xū tóu tòng, 血虚头痛), πονοκέφαλο ανεπάρκειας τσι (qì xū tóu tòng, 气虚头痛), έντονο πονοκέφαλο ανεπάρκειας τσι και αίματος (qì xuè zhēn tóu tòng, 气血俱虚头痛) κα. Επίσης πρόσθεσε τον πονοκέφαλο ται γιν (tài yīn, 太阴) και τον πονοκέφαλο σαο γιν (shào yīn, 少阴). 

Στο βιβλίο Νταν Σι Καρδιακή μέθοδος (dān xī xīn fǎ, 丹溪心法) προστέθηκε ο πονοκέφαλος από φλέγμα (tán jué tóu tòng, 痰劂头痛) και ο πονοκέφαλος από στάση του τσι (qì zhì tóu tong,  气滞头痛). Επίσης συνέστησε σε περίπτωση που δεν υπήρχε βελτίωση του πονοκεφάλου τότε σε πονοκέφαλο ται γιανγκ (tài yáng, 太阳) πρέπει να χορηγείται βότανο (chuān xiōng, 川芎), σε πονοκέφαλο γιανγκ μινγκ (yáng míng, 阳明) πρέπει να χορηγείται βότανο (bái zhǐ, 白芷), σε πονοκέφαλο σαο γιανγκ (shào yáng, 少阳) πρέπει να χορηγείται βότανο (chái hú,  柴胡), σε πονοκέφαλο ται γιν (tài yīn, 太阴) πρέπει να χορηγείται βότανο (cāng zhú, 苍术) και σε πονοκέφαλο τζουε γιν (jué yīn, 厥阴) πρέπει να χορηγείται βότανο (wú zhū yú, 吴茱萸).

Στην δυναστεία των Τσινγκ (qīng dài, 清代) ο γιατρός Βανγκ Τσινγκ Ρεν (Wáng Qīng Rèn, 王清任) συνέστησε την αναζήτηση διαφόρων συνδρόμων στους ασθενείς που πάσχουν από πονοκέφαλο. Τα σύνδρομα που διατύπωσε ότι μπορεί να προκαλούν κεφαλαλγία είναι το επιφανειακό (biǎo zhèng, 表证), το εσωτερικό (lǐ zhèng, 里证), το ανεπάρκειας τσι (qī xū zhèng,  气虚证) και του φλέγματος (tán zhèng,  痰证).