Καλώς ήρθατε στο YinYang.gr

 

Το yinyang.gr είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα για την προώθηση της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής (ΠΚΙ) στην Ελλάδα. Καλούμε όλους εσάς που ασχολείστε με κάποιο από τα πεδία της ΠΚΙ να συμμετέχετε ενεργά στο εγχείρημα αυτό.

 

e-shop - Είσοδος Μέλους

Κατάθλιψη

  

Καταθλιπτική συνδρομή (yù zhèng, 郁证)

 

Η κατάθλιψη (yù zhèng, 郁证) ως όρος θα μπορούσε να μεταφραστεί από την ΠΚΙ και ως «σύνδρομο καταπίεσης». Στο σύνδρομο που εδώ περιγράφεται ως καταθλιπτική συνδρομή, χωράνε και παθολογικές καταστάσεις που περιγράφονται από τη συμβατική ιατρική ως υστερία, άγχος και νευρασθένεια. Η κατάθλιψη (yù zhèng, 郁证) οφείλεται στο συναισθηματικό στρες, το οποίο οδηγεί σε στάση του τσι (qì jī yù zhì, 气机郁滞), με αποτέλεσμα τα συναισθήματα κατάθλιψης και την κακή διάθεση. Τα βασικά συμπτώματα που παρουσιάζονται είναι αίσθημα βάρους και φουσκώματος στο στήθος, διασταλτικός πόνος στα υποχόνδρια, ευερεθιστότητα και ευσυγκινησία, αίσθημα ξένου αντικειμένου στον φάρυγγα κα.

 

Στα "Κλασσικά Κείμενα του Κίτρινου Αυτοκράτορα" (huáng dì nèi jīng, 黄帝内经) δεν υπάρχει ο παθολογικός όρος σύνδρομο καταπίεσης (yù zhèng, 郁证) εννοώντας την κατάθλιψη αλλά υπάρχουν σημεία όπου γίνεται αναφορά στην καταπίεση των πέντε τσι (wǔ qì, 五气). Για παράδειγμα η καταπίεση του ξύλου διαρκεί (mù yù dá zhī, 木郁达之), η καταπίεση της φωτιάς εκφράζεται (huǒ yù fā zhī, 火郁发之), η στάση της γης στερεί (tú yù duó zhī, 土郁夺之), η καταπίεση του μετάλλου ελαττώνει (jīn yù xiè zhī, 金郁泄之) και η καταπίεση του νερού αφαιρεί (shuǐ yù zhé zhī, 水郁折之).

 

Στο βιβλίο Τα ουσιώδη κείμενα του χρυσού θαλάμου (jīn kuì yào luè , 金匮要略) αναφέρεται ότι το σύνδρομο καταπίεσης ή κατάθλιψη προσβάλει συχνότερα τις γυναίκες και σχετίζεται με την υστερία (zhāng zào, 脏躁) και το αίσθημα ξένου σώματος στον φάρυγγα. Τα βότανα που συστήνονται για θεραπεία σε αυτό το βιβλίο χρησιμοποιούνται έως σήμερα.

 

Στο βιβλίο Κύρια Καταγραφή της Ιατρικής Μαθητείας (yī xué zhèng zhuàn, 医学正转) για πρώτη φορά χρησιμοποιείται ο όρος κατάθλιψη (yù zhèng,  郁证) και σταδιακά η καταπίεση των συναισθημάτων (qíng zhì zhī yù,  情志之郁) γίνεται το κυρίαρχο αίτιο της.

Στην εγκυκλοπαίδεια αρχαίας και σύγχρονης ιατρικής (gǔ jīn yī tǒng dà quán,  古今医统大全) καταγράφεται ότι  η κατάθλιψη συμβαίνει όταν δεν εκφράζονται τα επτά συναισθήματα (yù wèi qī qíng bù shū, 郁为七情不舒)    

 

YinYang.gr 2011