Καλώς ήρθατε στο YinYang.gr

 

Το yinyang.gr είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα για την προώθηση της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής (ΠΚΙ) στην Ελλάδα. Καλούμε όλους εσάς που ασχολείστε με κάποιο από τα πεδία της ΠΚΙ να συμμετέχετε ενεργά στο εγχείρημα αυτό.

 

e-shop - Είσοδος Μέλους

Διάγνωση

Η διάγνωση στην Κινέζικη Ιατρική όπως διδάσκεται σήμερα βασικά περιέχει
α) τις 4 διαγνωστικές μεθόδους
β)τη διαφοροδιάγνωση  συνδρόμων

Διαγνωστικές μέθοδοι(诊法) :
•    Επισκόπηση(wàng, 望) :  Πρόκειται για την εξέταση της γενικής κατάστασης του σώματος , την γενική κατάσταση του ανθρώπου ως όλον, τα συμπτώματα και τις εκκρίσεις του ασθενούς. Περιέχει την επισκόπηση της όψης του προσώπου(望面色) του χρώματος (颜色)και της λάμψης(光泽)του προσώπου. Φυσιολογικά το χρώμα στο πρόσωπο είναι ροδαλό και λαμπερό.
•    Ακρόαση και εξέταση απόπνοιας(wén,闻): Πρόκειται για συλλογή πληροφοριών από τους ήχους της φωνής, της αναπνοής και την απόπνοια του ασθενούς.
•    Λήψη ιστορικού(问): Λήψη ιστορικού από τον ασθενή και τα μέλη της οικογένειας που τον συνοδεύουν. Σκοπός είναι η κατανόηση της κατάστασης της υγείας του, το κύριο ενόχλημα (zhǔ sù, 主诉) και την εξέλιξη της πάθησης.
•    Ψηλάφηση(qiē,切):ψηλάφηση του σφυγμού, δηλαδή κατανόηση της ασθένειας, των μεσημβρινών, του τσι και του αίματος, των παθογόνων και του αμυντικού τσι. Ψηλάφηση.

Διαφοροδιάγνωση συνδρόμων (辨证)
•    Διαφοροδιάγνωση συνδρόμων σύμφωνα με τις οκτώ αρχές (八纲辨证)
•    Διαφοροδιάγνωση σύμφωνα με την κατάσταση του τσι του αίματος και των σωματικών υγρών (气血津液辨证)
•    Διαφοροδιάγνωση σύμφωνα με την κατάσταση των οργάνων τζανγκ φου (脏腑辨证)
•    Διαφοροδιάγνωση σύμφωνα με τους 6 μεσημβρινούς (六经辨证)
•    Διαφοροδιάγνωση σύμφωνα με το αμυντικό τσι, το τσι και το αίμα (卫气营血辨证)
•    Διαφοροδιάγνωση σύμφωνα με το  San-Jiao  (三焦辨证)