Καλώς ήρθατε στο YinYang.gr

 

Το yinyang.gr είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα για την προώθηση της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής (ΠΚΙ) στην Ελλάδα. Καλούμε όλους εσάς που ασχολείστε με κάποιο από τα πεδία της ΠΚΙ να συμμετέχετε ενεργά στο εγχείρημα αυτό.

 

e-shop - Είσοδος Μέλους

Ορολογία κλασσικών κειμένων

Η ΚΙ στην Ελλάδα διδάσκεται από αρκετούς δασκάλους σε διαφορετικές ιδιωτικές σχολές. Επίσης τα βιβλία ΚΙ στην Ελλάδα αυξάνουν σταδιακά. Το YinYang.gr σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Κινέζικης Ιατρικής (ΕΕΚΙ) έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια για την καθιέρωση όρων της ΚΙ. Θα θέλαμε να ζητήσουμε την συμμετοχή όλων στο εγχείρημα αυτό. Μπορείτε να στείλετε όρους που εσείς θεωρείται σωστότερους από αυτούς που προτείνονται εδώ ή μπορείτε να στείλετε καινούριους όρους που δεν βρίσκονται εδώ. Ενημερώστε τους συναδέλφους, συμφοιτητές για τους σωστούς όρους της ΚΙ.

Η ομάδα του YinYang.gr info@yinyang.gr

 1. 52 Ιατρικές Συνταγές    Wǔ Shí Èr Bìng Fāng    五十二病方
 2. Απλές Ερωτήσεις     sù wèn    素问
 3. Δέκατο Βιβλίο του Ντονγκ Γιουαν    dōng yuán shí shú    东垣十书
 4. Δέκατο Βιβλίο του Ντονγκ Γιουαν     dōng yuán shí shú     东垣十书
 5. Διάφορα Κείμενα Διάσημων Ιατρών της Δυναστείας των Μινγκ    Míng Yī Zá Zhù    明医杂著
 6. Διάφορα Κείμενα Διάσημων Ιατρών της Δυναστείας των Μινγκ    Míng Yī Zá Zhù    明医杂著
 7. Εγκυκλοπαίδεια Αρχαίας και Σύγχρονης Ιατρικής     gǔ jīn yī tǒng dà quán    古今医统医案大全
 8. Ιατρικά Κείμενα Ντα Γιαο    dà yào    大要
 9. Ιατρικός Οδηγός Κλινικών Συνδρόμων    lín zhèng zhǐ nányīàn    临证指南
 10. Κείμενα για τα Νεφρά και το Σπλήνα    pí shén lùn    脾神论
 11. Κείμενα Μεγάλων Αποριών    dà huò lùn    大惑论
 12. Κείμενα Όρια Αγγείων    mài dù    脉度
 13. Κερί που Φωτίζει προς την Προέλευση και την Ανάπτυξη Διαφόρων Ασθενειών    Zá Bìng Yuán Liú Xī Zhú    杂病源流犀烛
 14. Κλασσικά Κείμενα Βελονισμού και Μοξοθεραπείας    Zhēn Jiǔ Jiā Yī Jīng    针灸甲乙经
 15. Κλασσικά Κείμενα Μοξοθεραπείας των 11 Γιν και Γιάνγκ Μεσημβρινών    Yīn Yáng Shí Yī Mài Jiǔ Jīng    阴阳十一脉灸经
 16. Κλασσικά Κείμενα του Κίτρινου Αυτοκράτορα      huáng dì nèi jīng    黄帝内经
 17. Κλασσικά Κείμενα του Κίτρινου Αυτοκράτορα για τα 81 Δύσκολα Θέματα    Huáng Dì Bā Shí Yī Nán Jīng    黃帝八十一难经
 18. Κύρια Καταγραφή της Ιατρικής Μαθητείας    yī xué zhèng zhuàn    医学正转
 19. Κύρια Καταγραφή της Ιατρικής Μαθητείας     yī xué zhèng zhuàn     医学正转
 20. Νταν Σι Καρδιακή μέθοδος     dān xī xīn fǎ    丹溪心法
 21. Πνευματικός Άξονας    líng shū    灵枢
 22. Πραγματεία για την Προέλευση και τις Εκδηλώσεις Διαφόρων Ασθενειών    Zhū Bìng Yuán Hòu Lùn    诸病源候论
 23. Πραγμάτεια του Κρύου που Τραυματίζει    shānghánlùn    伤寒论
 24. Σπουδή στις Ασθένειες Ζέστης    wēn bìng xué    温病学
 25. Συνταγές Μέσα στο Μανίκι (πλήρης τίτλος είναι συνταγές μέσα στο μανίκι για την διάσωση των στρατιωτών 肘后救卒方)    Zhǒu Hòu Fāng    肘后方
 26. Τα Άπαντα του Τζανγκ Τζινγκ Γιούε    Jĭng Yuè Quán Shū    景岳全书
 27. Τα Άπαντα του Τζανγκ Τζινγκ Γιούε    Jĭng Yuè Quán Shū    景岳全书
 28. Τα Ουσιώδη Κείμενα του Χρυσού Θησαυροφυλακίου     Jīn Guì Yào Lüè    金匮要略
 29. Τραγούδι για εύκολη επιλογή σημείων     Zhou Hou Ge    
 30. Τραγούδια του Σί Χόνγκ    Xi Hong Fu    
 31. Πλήρη Συλλογή Συνταγών για τις Γυναίκες    Fù Rén Dà Quán Liáng Fāng    妇人大全良
 32. Κεφάλαιο των Απλών Ερωτήσεων "Κείμενα Οστά Άδεια"    gǔ kōng lùn    骨空论
 33. Συνταγές που Αξίζουν Χίλια Χρυσά Νομίσματα    Qiān Jīn Yào Fāng    千金要方
 34. Εξέλιξη των 14 Δεκατεσσάρων Μεσημβρινών    Shí Sì Jīng Fā Huī    十四经发挥
 35. Συστηματοποιημένα Κλασσικά Κείμενα Βελονισμού και Μοξοθεραπείας ή Τα Συστηματοποιημένα Κλασσικά Κείμενα του Κίτρινου Αυτοκράτορα για το Βελονισμό και τη Μοξοθεραπεία    Zhēn Jiŭ Jiă Yĭ JīngZhēn Jiŭ Jiă Yĭ Jīng (aka Huáng Dì Sān Bù Zhēn Jĭu Jiă Yĭ Jīng)    针灸甲乙经 (又称《黄帝三部针灸甲乙经》)
 36. Μελέτη των Οκτώ Παράδοξων Μεσημβρινών    Qí Jīng Bā Mài Kăo    奇经八脉考
 37. Κλασσικά Κείμενα του Σφυγμού    Mài Jīng    脉经
 38. Συνταγές Μέσα στο Μανίκι για Επείγουσες Καταστάσεις    Zhŏu Hòu Bèi Jí Fāng    肘后备急方
 39. Ιατρικές Συνταγές από το Χρυσό Θησαυροφυλάκιο    Jīn Guì Yào Fāng    金匮药方       
 40. Καταγραφές του Χρυσού Καθρέφτη του ΑΟ για το Κρύο που Τραυματίζει    Áo Shì Shāng Hán Jīn Jìng Lù    敖氏伤寒金镜录
 41. Συμπλήρωση στις Συνταγές που Αξίζουν Χίλια Χρυσά Νομίσματα    Qiān Jīn Yì Fāng    千金翼方
 42. Χίλιες Χρυσές Συνταγές    Qiān Jīn Fāng    千金方
 43. Συνταγές που Αξίζουν Χίλια Χρυσά Νομίσματα για Επείγοντα Περιστατικά    Bèi Jí Qiān Jīn Yào Fāng    备急千金要方
 44. Πραγματεία του Κρύου που Τραυματίζει και των Ανάμεικτων Παθήσεων    Shāng Hán Zá Bìng Lùn    伤寒杂病论
 45. Κλασσικά Κείμενα Βοτανολογίας του Σεν Νονγκ    Shén Nóng Bĕn Căo Jīng    神农本草经
 46. Συζήτηση για τις Συνταγές Σπουδαίων Ιατρών    Míng Yī Fāng Lùn    名医方论
 47. Διάφορα Κείμενα Διάσημων Ιατρών      Míng Yī Bié Lù    名医别录
 48. Συλλογή Σχολίων για τα Κλασσικά Κείμενα Βοτανολογίας του Σεν Νονγκ    Shén Nóng Bĕn Căo Jīng Jí Zhù    神农本草经集注
 49. Μεγάλη Επιτομή της Βοτανολογίας    Bĕn Căo Gāng Mù    本草纲目
 50. Πρόσφατα Αναθεωρημένη Βοτανολογία    Xīn Xīu Bĕn Căo    新修本草
 51. Κρυφά Ουσιώδη από την Αυτοκρατορική Βιβλιοθήκη    Wài Tái Mì Yào    外台秘要
 52. Βοτανολογία της Τζιά Γιόου Εποχής    Jiā Yòu Bĕn Căo    嘉佑本草
 53. Βοτανολογία της Κάι Μπάο Εποχής    Kāi Băo Bĕn Căo    开宝本草
 54. Βοτανολογία Ταξινομημένη με Βάση Σύνδρομα    Zhèng Lèi Bĕn Căo    证类本草
 55. Ουσιώδη της Βοτανολογίας    Bĕn Căo Bèi Yào    本草备要
 56. Πραγματεία του Κρύου που Τραυματίζει      Shāng Hán Lùn    伤寒论
 57. Το Πραγματεία του Κρύου που Τραυματίζει Σχολιασμένο και με Εξηγήσεις    Zhù Jiĕ Shāng Hán Lùn    注解伤寒论
 58. Βιβλίο Προστασίας της Ζωής από το Ναν Γιάνγκ    Nán Yáng Huó Rén Shū     南阳活人书
 59. Συλλογή της Ανανεωμένης Πραγματείας του Κρύου που Τραυματίζει    Shāng Hán Lái Sū Jí    伤寒来苏集
 60. Κατηγοριοποίηση των Συνταγών της Πραγματείας του Κρύου που Τραυματίζει    Shāng Hán Lùn Lèi Fāng    伤寒论类方
 61. Απλοποιημένα Κλασσικά Κείμενα του Κίτρινου Αυτοκράτορα    Huáng Dì Nèi Jīng Tài Sù    黄帝内经太素
 62. Κλασσικά Κείμενα Διατήρησης της Υγείας με το Βελονισμό και τη Μοξοθεραπεία    Zhēn Jiŭ Zī Shēng Jīng    针灸资生经
 63. Τραγούδι Διαλεύκανσης Μυστηρίων    Biāo Yōu Fù    标幽赋
 64. Διευκρινήσεις για του Δεκατέσσερις Μεσημβρινούς    Shí Sì Jīng Fā Huī    十四经发挥
 65. Μεγάλη Επιτομή του Βελονισμού και της Μοξοθεραπείας    Zhēn Jiŭ Dà Chéng    针灸大成