Καλώς ήρθατε στο YinYang.gr

 

Το yinyang.gr είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα για την προώθηση της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής (ΠΚΙ) στην Ελλάδα. Καλούμε όλους εσάς που ασχολείστε με κάποιο από τα πεδία της ΠΚΙ να συμμετέχετε ενεργά στο εγχείρημα αυτό.

 

e-shop - Είσοδος Μέλους

Τάι γιν

Το τάι γιν επίπεδο είναι το πιο εξωτερικό γιν επίπεδο. Το τάι γιν επίπεδο επικοινωνεί με το εξωτερικό και ελέγχει το άνοιγμα του τσι. Ο πνεύμονας κυβερνά το τσι επειδή λαμβάνει το τσι από το περιβάλλον και το οδηγεί σε όλο το σώμα. Η κίνηση του τσι πολλές φορές σχετίζεται με τα υγρά του σώματος. Η κίνηση των υγρών του σώματος ελέγχεται από το σπλήνα. Για παράδειγμα το αίμα που θεωρείται μέρος των υγρών, μεταφέρει το οξυγόνο (που στην ουσία είναι το τσι του περιβάλλοντος). Η προώθηση των θρεπτικών συστατικών στο σώμα γίνεται επίσης μέσω των υγρών, μια διαδικασία που εξαρτάται από τη λειτουργία του σπλήνα. Για την επίτευξη αυτών των λειτουργιών απαιτείται η φυσιολογική λειτουργία του σπλήνα και του πνεύμονα, δύο γιν όργανα που οι μεσημβρινοί τους είναι τάι γιν. Ακόμα και να υπάρχουν πολλά θρεπτικά συστατικά στα υγρά του σώματος, αυτά είναι άχρηστα αν δεν υπάρχει το τσι από τους πνεύμονες για να τα οδηγήσει σε όλο τον οργανισμό. Η αποβολή των μεταβολιτών επίσης εξαρτάται από τους πνεύμονες, το σπλήνα και τον τριπλό θερμαστή που σε αυτή την περίπτωση χρησιμεύει ως κανάλι επικοινωνίας. Τα δύο αυτά όργανα σε συνεργασία με τα όργανα που σχηματίζουν ζεύγη (στόμαχος, παχύ έντερο) είναι ένα σύστημα υπεύθυνο για τον μεταβολισμό και την κίνηση του τσι και των θρεπτικών στοιχείων. Ο πνεύμονας είναι υπεύθυνος για την πρόσληψη του τσί από το εξωτερικό περιβάλλον και ο σπλήνας είναι υπεύθυνος για την πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων  από το εξωτερικό περιβάλλον. Το τάι γιν επίπεδο έχει την ίδια λειτουργία, δηλαδή την επικοινωνία με το εξωτερικό, τον έλεγχο στο άνοιγμα και κλείσιμο.