Καλώς ήρθατε στο YinYang.gr

 

Το yinyang.gr είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα για την προώθηση της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής (ΠΚΙ) στην Ελλάδα. Καλούμε όλους εσάς που ασχολείστε με κάποιο από τα πεδία της ΠΚΙ να συμμετέχετε ενεργά στο εγχείρημα αυτό.

 

e-shop - Είσοδος Μέλους

Κάτω άκρου γιάνγκ μινγκ μεσημβρινός του στομάχου

• ST 1 Δέκτης Δακρύων (Chéng Qì, 承泣)
• ST 2 Τέσσερα Λευκά (Sì Bái, 四白)
• ST 3 Πελώριο Τρήμα (Jù Liáo, 巨髎)
• ST 4 Γης Σιταποθήκη (Dì Cāng, 地仓)
• ST 5 Μεγάλη Υποδοχή (Dà Yíng, 大迎)
• ST 6 Παρειάς Όχημα (Jiá Chē, 颊车)
• ST 7 Κάτω Πέρασμα (Xià Guān, 下关)
• ST 8 Κεφαλιού Γωνία (Tóu Wéi, 头维)
• ST 9 Ανθρώπου Υποδοχή (Rén Yíng, 人迎)
• ST 10 Νερού Πέρασμα (Shuǐ Tū, 水突)
• ST 11 Τσι Κατοικία (Qì Shè, 气舍)
• ST 12 Άδεια Λεκάνη (Quē Pén, 缺盆)  
• ST 13 Τσι Πόρτα (Qì Hù, 气户)
• ST 14 Αποθήκη (Kù Fáng, 库房)
• ST 15 Δωματίου Απόκρυψη (Wū Yì, 屋翳)
• ST 16 Στήθους Παράθυρο (Yīng Chuāng, 膺窗)  
• ST 17 Θηλής Κέντρο (Rǔ Zhōng, 乳中)
• ST 18 Στήθους Βάση (Rǔ Gēn, 乳根)
• ST 19 Δεν Περιέχεται (Bù Róng, 不容)
• ST 20 Υφιστάμενη Πληρότητα (Chéng Măn, 承满)
• ST 21 Σιτηρών Πύλη (Liáng Mén, 梁门)
• ST 22 Περάσματος Πύλη (Guān Mén, 关门)
• ST 23 Υπέρτατο Γί (Tài Yǐ, 太乙)
• ST 24 Ολισθηρής Σάρκας Πύλη (Huá Ròu Mén, 滑肉门)
• ST 25 Ουράνιος Άξων (Tiān Shū, 天枢)
• ST 26 Εξωτερικός Σωρός (Wài Líng, 外陵)
• ST 27 Μεγάλο Πελώριο (Dà Jù, 大巨)
• ST 28 Ύδατος Αυλάκι (Shuǐ Dào, 水道)
• ST 29 Επιστροφή (Guī Lái, 归来)
• ST 30 Τσι Ορμάει (Qì Chōng, 气冲)
• ST 31 Μηριαίο Πέρασμα (Bì Guān, 髀关)
• ST 32 Καθιστό Κουνέλι (Fú Tù, 伏兔)
• ST 33 Γιν Αγορά (Yīn Shì, 阴市)
• ST 34 Κορυφή Λόφου (Liáng Qiū, 梁丘)
• ST 35 Μοσχαριού Μύτη (Dú Bí, 犊鼻)
• ST 36 Ποδιού Τρία Λί (Zú Sān Lǐ, 足三里)
• ST 37 Άνω Μεγάλο Κενό (Shàng Jù Xū, 上巨虚)
• ST 38 Λωρίδας Άνοιγμα (Tiáo Kǒu, 条口)
• ST 39 Κάτω Μεγάλο Κενό (Xià Jù Xū, 下巨虚)
• ST 40 Άφθονη Διόγκωση (Fēng Lóng, 丰隆)
• ST 41 Διαχωριστικό Ρυακιού (Jiě Xī, 解溪)
• ST 42 Ορμητικό Γιάνγκ (Chōng Yáng, 冲阳)
• ST 43 Βυθισμένη Κοιλάδα (Xiàn Gǔ, 陷谷)
• ST 44 Εσωτερικό Διαμέρισμα (Nèi Tíng, 内庭)
• ST 45 Στομάχου Πόρτα (Lì Duì, 厉兑)