Καλώς ήρθατε στο YinYang.gr

 

Το yinyang.gr είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα για την προώθηση της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής (ΠΚΙ) στην Ελλάδα. Καλούμε όλους εσάς που ασχολείστε με κάποιο από τα πεδία της ΠΚΙ να συμμετέχετε ενεργά στο εγχείρημα αυτό.

 

e-shop - Είσοδος Μέλους

Κάτω άκρου τάι γιν μεσημβρινός του σπλήνα

 

• SP 1 Κρυμμένο Λευκό (Yǐn Bái, 隐白)
• SP 2 Μεγάλη Πρωτεύουσα (Dà Dū, 大都)
• SP 3 Υπέρτατο Λευκό (Tài Bái, 太白)
• SP 4 Σύνδεση Εγγόνι (Gōng Sūn, 公孙)
• SP 5 Σανγκ Λόφος (Shāng Qiū, 商丘)
• SP 6 Τριών Γιν Χίασμα (Sān Yīn Jiāo, 三阴交)
• SP 7 Διαρρέουσα Κοιλάδα (Lòu Gǔ, 漏谷)
• SP 8 Γης Σπουδαιότητα (Dì Jī, 地机)
• SP 9 Γιν Λόφου Πηγή (Yīn Líng Quán, 阴陵泉)
• SP 10 Αίματος Θάλασσα (Xuè Hăi, 血海)
• SP 11 Φαρασιού Πύλη (Jī Mén, 箕门)
• SP 12 Ορμητική Πύλη (Chōng Mén, 冲门)
• SP 13 Φού Δωμάτιο (Fǔ Shè, 府舍)
• SP 14 Κοιλιακή Στάση (Fù Jié, 腹结)
• SP 15 Μεγάλος Οριζόντιος (Dà Héng, 大横)
• SP 16 Κοιλιακό Άλγος (Fù Ᾱi, 腹哀)
• SP 17 Φαγητού Κοίλωμα (Shí Dòu, 食窦)
• SP 18 Ουράνιο Ρυάκι (Tiān Xī, 天溪)
• SP 19 Στήθους Απέραντο (Xiōng Xiāng, 胸乡)
• SP 20 Γενική Άνθιση (Zhōu Róng, 周荣)
• SP 21 Μεγάλο Περίβλημα (Dà Bāo, 大包)