Καλώς ήρθατε στο YinYang.gr

 

Το yinyang.gr είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα για την προώθηση της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής (ΠΚΙ) στην Ελλάδα. Καλούμε όλους εσάς που ασχολείστε με κάποιο από τα πεδία της ΠΚΙ να συμμετέχετε ενεργά στο εγχείρημα αυτό.

 

e-shop - Είσοδος Μέλους

Άνω άκρου ται γιάνγκ μεσημβρινός του λεπτού εντέρου


• SI 1 Μικρός Βάλτος (Shào Zé, 少泽)
• SI 2 Πρόσθια Κοιλάδα (Qián Gǔ, 前谷)
• SI 3 Οπίσθιο Ρυάκι (Hòu Xī, 后溪)
• SI 4 Καρπιαίο Οστό (Wàn Gǔ, 腕骨)
• SI 5 Γιάνγκ Κοιλάδα (Yáng Gǔ, 阳谷)
• SI 6 Θρέψη Ηλικιωμένων (Yăng Lăo, 养老)
• SI 7 Κλάδος Μεσημβρινού (Zhī Zhèng, 支正)
• SI 8 Μικρή Θάλασσα (Xiăo Hăi, 小海)
• SI 9 Ώμου Πρώτο (Jiān Zhēn, 肩贞)
• SI 10 Νάο Σου (Nào Shù, 臑俞)
• SI 11 Ουράνια Απόδοση (Tiān Zōng, 天宗)
• SI 12 Υποδοχή ανέμου (Bǐng Fēng, 秉风)
• SI 13 Κυρτός Τοίχος (Qū Yuán, 曲垣)
• SI 14 Ώμου Έξω Σου (Jiān Wài Shù, 肩外俞)
• SI 15 Ώμου Μέσο Σου (Jiān Zhōng Shù, 肩中俞)
• SI 16 Ουράνιο Παράθυρο (Tiān Chuāng, 天窗)
• SI 17 Ουράνια Αφθονία (Tiān Róng, 天容)
• SI 18 Ζυγωματικού Τρήμα (Quán Liáo, 颧髎)
• SI 19 Ακουστικός Ναός (Tīng Gōng, 听宫)