Καλώς ήρθατε στο YinYang.gr

 

Το yinyang.gr είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα για την προώθηση της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής (ΠΚΙ) στην Ελλάδα. Καλούμε όλους εσάς που ασχολείστε με κάποιο από τα πεδία της ΠΚΙ να συμμετέχετε ενεργά στο εγχείρημα αυτό.

 

e-shop - Είσοδος Μέλους

Ορολογία γραμμών κρανιοβελονισμού


MS1 Μέση μετωπιαία γραμμή (É Zhōng Xiàn, 额中线)
MS2 1η πλευρική μετωπιαία γραμμή  (É Páng Xiàn 1, 额旁1线)
MS3 2η πλευρική μετωπιαία γραμμή  (É Páng Xiàn 2, 额旁2线)
MS4 3η πλευρική μετωπιαία γραμμή  (É Páng Xiàn 3, 额旁3线)
MS5 Μέση βρεγματική γραμμή (Dǐng Zhōng Xiàn, 顶中线)
MS6 Πρόσθια λοξή βρεγματο-κροταφική γραμμή (Dǐng Niè Qián Xié Xiàn, 顶颞前斜线)
MS7 Οπίσθια λοξή βρεγματο-κροταφική γραμμή (Dǐng Niè Hòu Xié Xiàn, 顶颞后斜线)
MS8 1η πλευρική βρεγματική γραμμή (Dǐng Páng Xiàn 1, 顶旁1线)
MS9 2η πλευρική βρεγματική γραμμή (Dǐng Páng Xiàn 2, 顶旁2线)
MS10 Πρόσθια κροταφική γραμμή (Niè Qián Xiàn, 颞前线)
MS11 Οπίσθια κροταφική γραμμή (Niè Hòu Xiàn, 颞后线)
MS12 Άνω μέση ινιακή γραμμή (Zhěn Shàng Zhèng Zhōng Xiàn, 枕上正中线)
MS13 Άνω πλευρική ινιακή γραμμή (Zhěn Shàng Páng Xiàn, 枕上旁线)
MS14 Κάτω πλευρική ινιακή γραμμή (Zhěn Xià Páng Xiàn, 枕下旁线)