Καλώς ήρθατε στο YinYang.gr

 

Το yinyang.gr είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα για την προώθηση της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής (ΠΚΙ) στην Ελλάδα. Καλούμε όλους εσάς που ασχολείστε με κάποιο από τα πεδία της ΠΚΙ να συμμετέχετε ενεργά στο εγχείρημα αυτό.

 

e-shop - Είσοδος Μέλους

Άνω άκρου σάο γιάνγκ μεσημβρινός του τριπλού θερμαστή

 


• SJ 1 Πέρασμα Ορμητικό (Guān Chōng, 关冲)
• SJ 2 Υγρών Πύλη (Yè Mén, 液门)
• SJ 3 Κεντρική Νησίδα (Zhōng Zhǔ, 中渚)
• SJ 4 Γιάνγκ Λίμνη (Yáng Chí, 阳池)
• SJ 5 Εξωτερικό Πέρασμα (Wài Guān, 外关)
• SJ 6 Κλάδος Τάφρου (Zhī Gōu, 支沟)
• SJ 7 Ένωση Συγκέντρωση (Huì Zōng, 会宗)
• SJ 8 Τριών Γιάνγκ Σύνδεση (Sān Yáng Luò, 三阳络)
• SJ 9 Τέσσερα Ποτάμια (Sì Dú, 四渎)
• SJ 10 Ουράνιο Πηγάδι (Tiān Jǐng, 天井)
• SJ 11 Κρύα Βαθιά Λίμνη (Qīng Lěng Yuān, 清冷渊)
• SJ 12 Αποβολή Βάλτου (Xiāo Luò, 消泺)
• SJ 13 Νάο Σύγκλιση (Nào Huì, 臑会)
• SJ 15 Ουράνιο Τρήμα (Tiān Liáo, 天髎)
• SJ 16 Ουράνιο Παράθυρο (Tiān Yǒu, 天牖)
• SJ 14 Ώμου Τρήμα (Jiān Liáo, 肩髎)
• SJ 17 Παραπέτασμα Ανέμου (Yì Fēng, 翳风) 
• SJ 18 Σπασμός Μεσημβρινού (Chì Mài, 瘈脉)
• SJ 19 Κρανίου Ανάπαυση (Lú Xī, 颅息)
• SJ 20 Ακουστική Γωνία (Jiăo Sūn, 角孙)
• SJ 21 Ωτός Πύλη (Ěr Mén, 耳门)
• SJ 22 Αυτιού Αρμονικό Τρήμα (Ěr Hé Liáo, 耳和髎)
• SJ 23 Μεταξένιου Μπαμπού Τρήμα (Sī Zhú Kōng, 丝竹空)