Καλώς ήρθατε στο YinYang.gr

 

Το yinyang.gr είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα για την προώθηση της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής (ΠΚΙ) στην Ελλάδα. Καλούμε όλους εσάς που ασχολείστε με κάποιο από τα πεδία της ΠΚΙ να συμμετέχετε ενεργά στο εγχείρημα αυτό.

 

e-shop - Είσοδος Μέλους

Κάτω άκρου σάο γιάνγκ μεσημβρινός της χοληδόχου κύστης


• GB 1 Κόρης Τρήμα (Tóng Zǐ Liáo, 瞳子髎)
• GB 2 Ακουστική Συνάθροιση (Tīng Huì, 听会)
• GB 3 Άνω Πέρασμα (Shàng Guān, 上关)
• GB 4 Γναθιαία Υπακοή (Hàn Yàn, 颔厌)
• GB 5 Κρεμασμένο Κρανίο (Xuán Lú, 悬颅)
• GB 6 Κρεμασμένη Τούφα (Xuán Lí, 悬厘)
• GB 7 Καμπύλος Κρόταφος (Qū Bìn, 曲鬓)
• GB 8 Οδηγούσα Κοιλάδα (Shuài Gǔ, 率谷)
• GB 9 Ουράνια Ορμή (Tiān Chōng, 天冲)
• GB 10 Επιφανειακό Λευκό (Fú Bái, 浮白)
• GB 11 Κεφαλιού Οπή Γιν (Tóu Qiào Yīn, 头窍阴)
• GB 12 Μαστοειδής Απόφυση (Wán Gǔ, 完骨)
• GB 13 Ρίζα Σεν (Běn Shén, 本神)
• GB 14 Γιάνγκ Λευκό (Yáng Bái, 阳白)
• GB 15 Κεφαλιού Ρύθμιση Δακρύων (Tóu Lín Qì, 头临泣)
• GB 16 Οφθαλμών Παράθυρα (Mù Chuāng, 目窗)
• GB 17 Τρόμος Φόβος (Zhèng Yíng, 正营)
• GB 18 Υποστήριξη Λινγκ (Chéng Líng, 承灵)
• GB 19 Εγκεφάλου Κοιλότητα (Năo Kōng, 脑空)
• GB 20 Ανέμου Λίμνη (Fēng Chí, 风池)
• GB 21 Ώμου Πηγάδι (Jiān Jǐng, 肩井)
• GB 22 Βαθιά Μασχάλη (Yuān Yè, 渊腋)
• GB 23 Πλευρικοί Μυς (Zhé Jīn, 辄筋)
• GB 24 Ήλιος Φεγγάρι (Rì Yuè, 日月)
• GB 25 Πρωτεύουσας Πύλη (Jīng Mén, 京门)
• GB 26 Ζωστήρας Μεσημβρινός (Dài Mài, 带脉)
• GB 27 Πέμπτος Άξονας (Wǔ Shū, 五枢)
• GB 28 Ενωτικός Δρόμος (Wéi Dào, 维道)
• GB 29 Διαμονή Τρήματος (Jū Liáo, 居髎)
• GB 30 Στεφανιαία Αναπήδηση (Huán Tiào, 环跳)
• GB 31 Ανέμου Αγορά (Fēng Shì, 风市)
• GB 32 Κεντρικός Αγωγός (Zhōng Dú, 中渎)
• GB 33 Γονάτου Γιάνγκ Άρθρωση (Xī Yáng Guān, 膝阳关)
• GB 34 Γιάνγκ Λόφου Πηγή (Yáng Líng Quán, 阳陵泉)
• GB 35 Γιάνγκ Διασταύρωση (Yáng Jiāo, 阳交)
• GB 36 Εξωτερικός Λόφος (Wài Qiū, 外丘)
• GB 37 Λάμψη (Guāng Míng, 光明)
• GB 38 Γιάνγκ Συμπληρωματικό (Yáng Fǔ, 阳辅)
• GB 39 Κρεμαστό Κουδούνι (Xuán Zhōng, 悬钟)
• GB 40 Μεγάλος Λόφος (Qiū Xū, 丘墟)
• GB 41 Ποδιού Αγωγή Δακρύων (Zú Lín Qì, 足临泣)
• GB 42 Γης Πέντε Συμβολές (Dì Wǔ Huì, 地五会)
• GB 43 Συμπίεση Ρεματιάς (Xiá Xī, 侠溪)
• GB 44 Ποδιού Στόμιο Γιν (Zú Qiào Yīn, 足窍阴)