Καλώς ήρθατε στο YinYang.gr

 

Το yinyang.gr είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα για την προώθηση της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής (ΠΚΙ) στην Ελλάδα. Καλούμε όλους εσάς που ασχολείστε με κάποιο από τα πεδία της ΠΚΙ να συμμετέχετε ενεργά στο εγχείρημα αυτό.

 

e-shop - Είσοδος Μέλους

Μεσημβρινοί Ντου και Ρεν

(RN ) Μεσημβρινός ρεν  (Rèn Mài - 任脉)

• RN 1 Συνάντηση Γιν (Huì Yīn, 会阴)
• RN 2 Καμπύλο Οστό (Qū Gǔ, 曲骨)
• RN 3 Κέντρο Ακραίο (Zhōng Jí, 中极)
• RN 4 Αποθήκη Πρωταρχικού Τσι (Guān Yuán, 关元)
• RN 5 Πέτρινη Πύλη (Shí Mén, 石门)
• RN 6 Τσι Θάλασσα (Qì Hăi, 气海)
• RN 7 Γιν Διασταύρωση (Yīn Jiāo, 阴交)
• RN 8 Πνεύματος Σέν Παλάτι (Shén Què, 神阙)
• RN 9 Ύδατος Διαχωρισμός (Shuǐ Fēn, 水分)
• RN 10 Κάτω Στομάχου (Xià Wăn, 下脘)
• RN 11 Ανέγερση Εσωτερικού (Jiàn Lǐ, 建里)
• RN 12 Μέσο Στομάχου (Zhōng Wăn, 中脘)
• RN 13 Άνω Στομάχου (Shàng Wăn, 上脘)
• RN 14 Τεράστιο Παλάτι (Jù Què, 巨阙)
• RN 15 Τρυγονιού Ουρά (Jiū Wěi, 鸠尾)
• RN 16 Κεντρική Αίθουσα (Zhōng Tíng, 中庭)
• RN 17 Έκθεσης Κέντρο (Dàn Zhōng, 膻中)
• RN 18 Νεφρίτη Αίθουσα (Yù Táng, 玉堂)
• RN 19 Μοβ Παλάτι (Zǐ Gōng, 紫宫)
• RN 20 Οργάνου Κάλυμμα (Huá Gài, 华盖)
• RN 21 Περιστρεφόμενος Νεφρίτης (Xuán Jī, 璇玑)
• RN 22 Ουράνια Προεξοχή (Tiān Tū, 天突)
• RN 23 Καθαρή Πηγή (Lián Quán, 廉泉)
• RN 24 Δοχείο Υγρών (Chéng Jiāng, 承浆)

(DU) Μεσημβρινός ντου (Dū Mài - 督脉)

• DU 1 Μακριά Δύναμη (Cháng Qiáng, 长强)
• DU 2 Οσφυϊκό Σου (Yāo Shù, 腰俞)
• DU 3 Οσφυϊκής Γιάνγκ Πέρασμα (Yāo Yáng Guān, 腰阳关)
• DU 4 Ζωής Πύλη (Mìng Mén, 命门)
• DU 5 Κρεμασμένος Άξονας (Xuán Shū, 悬枢)
• DU 6 Σπονδυλικής Στήλης Κέντρο (Jǐ Zhōng, 脊中)
• DU 7 Κεντρικός Άξονας (Zhōng Shū, 中枢)
• DU 8 Τένοντα Σπασμός (Jīn Suō, 筋缩)
• DU 9 Φτάνοντας Γιάνγκ (Zhì Yáng, 至阳)
• DU 10 Λινγκ Εξέδρα (Líng Tái, 灵台)
• DU 11 Σεν Δρόμος (Shén Dào, 神道)
• DU 12 Σώματος Στύλος (Shēn Zhù, 身柱)
• DU 13 Κλιβάνου Δρόμος (Táo Dào, 陶道)
• DU 14 Μεγάλος Σπόνδυλος (Dà Zhuī, 大椎)
• DU 15 Αλαλίας Πύλη (Yă Mén, 哑门)
• DU 16 Ανέμου Μέγαρο (Fēng Fǔ, 风府)
• DU 17 Εγκεφάλου Πόρτα (Năo Hù, 脑户)
• DU 18 Ακαμψίας Κέντρο (Qiáng Jiān, 强间)
• DU 19 Οπίσθια Κορυφή (Hòu Dǐng, 后顶)
• DU 20 Πολυάριθμη Συνάντηση (Băi Huì, 百会)
• DU 21 Πρόσθια Κορυφή (Qián Dǐng, 前顶)
• DU 22 Πηγής Συνάντηση (Xìn Huì, 囟会)
• DU 23 Άνω Άστρο (Shàng Xīng, 上星)
• DU 24 Σεν Αίθουσα (Shén Tíng, 神庭)
• DU 25 Άσπρο Τρήμα (Sù Liáo, 素髎)
• DU 26 Ύδατος Αυλάκι (Shuǐ Gōu, 水沟)
• DU 27 Στόματος Άκρο (Duì Duān, 兑端)
• DU 28 Ούλου Συνάντηση (Yín Jiāo, 龈交)