Καλώς ήρθατε στο YinYang.gr

 

Το yinyang.gr είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα για την προώθηση της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής (ΠΚΙ) στην Ελλάδα. Καλούμε όλους εσάς που ασχολείστε με κάποιο από τα πεδία της ΠΚΙ να συμμετέχετε ενεργά στο εγχείρημα αυτό.

 

e-shop - Είσοδος Μέλους

Παράδοξοι μεσημβρινοί

Οι 8 παράδοξοι μεσημβρινοί (Jī jīng mài, 奇经脉) ονομάζονται παράδοξοι ή αλλιώς μυστηριώδης διότι τέσσερις από αυτούς δεν σχηματίζουν ζεύγη και αντίθετα από τους 12 κύριους μεσημβρινούς (Jīng mài, 经脉) δεν συνδέονται άμεσα με κάποιο όργανο. Στα κείμενα του "Πνευματικού Άξονα" αναφέρονται τα ονόματα, μια μικρή εξήγηση για καθένα από αυτά, η πορεία και η λειτουργία του καθενός από τους 8 παράδοξους μεσημβρινούς (jī jīng mài, 奇经脉). Αργότερα, στα "Κλασσικά Κείμενα του Κίτρινου Αυτοκράτορα για τα 81 Δύσκολα Θέματα" δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες αλλά ακόμα και εκεί δεν έγινε λεπτομερής αναφορά στις κλινικές εφαρμογές τους. Στην πορεία του χρόνου μέσω της κλινικής παρατήρησης και πράξης συσσωρεύτηκε περισσότερη σχετική γνώση.

Όλοι οι οκτώ παράδοξοι μεσημβρινοί έχουν την δική τους πορεία στο σώμα. Ο μεσημβρινός ντου (dū, 督) είναι ο μεσημβρινός στον οποίο συγκεντρώνονται όλοι οι γιάνγκ μεσημβρινοί. Είναι κοινός δρόμος των γιάνγκ μεσημβρινών. Όλοι οι γιν μεσημβρινοί συγκεντρώνονται στο ρεν (rèn, 任) μεσημβρινό. Οι υπόλοιποι μεσημβρινοί μοιράζονται μέρος της πορείας τους με τους κύριους μεσημβρινούς. Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε τους έξι αυτούς μεσημβρινούς με δρόμους όπου συνδέουν λεωφόρους ταχείας κυκλοφορίας. Οι λειτουργίες τους είναι η εξισορρόπηση, η ρύθμιση, η προώθηση της ροής. Πολύ σημαντική είναι η εξισορρόπηση που προσφέρουν στους 12 κύριους μεσημβρινούς. Παρότι οι παράδοξοι μεσημβρινοί δεν συνδέονται άμεσα με όργανα, έχουν τις δικές τους ιδικές λειτουργίες, όπως ρύθμιση του τσι, αίματος γιν και γιάνγκ των υπόλοιπων μεσημβρινών.