Καλώς ήρθατε στο YinYang.gr

 

Το yinyang.gr είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα για την προώθηση της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής (ΠΚΙ) στην Ελλάδα. Καλούμε όλους εσάς που ασχολείστε με κάποιο από τα πεδία της ΠΚΙ να συμμετέχετε ενεργά στο εγχείρημα αυτό.

 

e-shop - Είσοδος Μέλους

Ba Gua

Τα μπα γουά (bā guà, 八卦) δηλαδή τα οκτώ σύμβολα, χρησιμοποιούνται στην Κινέζικη κουλτούρα για να αντικατοπτρίσουν τις βασικές αρχές της πραγματικότητας. Το κάθε σύμβολο ή γκουά αποτελείτε από 3 γραμμές, για αυτό και μερικές φορές καλούνται τρίγραμμα. Αν το ένα τρίγραμμο τοποθετηθεί επάνω στο άλλο τότε δημιουργείται ένα εξάγραμμο. Οι γραμμές των τριγράμμων (αλλιώς ονομάζονται γιάο) μπορεί να είναι συνεχείς ή ασυνεχείς. Η ασυνεχής γραμμή σε κάθε γκουά υπάγεται στην γιν ποιότητα και η συνεχής στην γιανγκ ποιότητα.Η πρώτη σχέση μεταξύ των τριγράμμων αντικατοπτρίζεται στο πρωταρχικό μπα γουά ή αλλιώς φου σι γκουά  (fú xī  bā guà, 伏羲八卦).Το φου σι γκουά δημιουργήθηκε πριν 4000 χρόνια και πριν 3500 χρόνια έγινε η πρώτη απόπειρα αντιστοίχισης του με τα κανάλια του σώματος.
Στη δυναστεία Σονγκ 1500 χρόνια μετά, αντιστοίχισαν τα κανάλια στο φου σι γκουα με διαφορετικά κριτήρια απότι στην αρχή. Σε αυτή την περίοδο  τοποθέτησαν μόνο τα 12 πρωτεύοντα κανάλια σε αυτό το σύστημα, ενώ αρχικά συμπεριλαμβανόταν και το κανάλι ντου και ρεν. Συγκεκριμένα αντιστοίχισαν τα γιάνγκ γκουα με τα γιάνγκ κανάλια και τα γιν γκουά με τα γιν κανάλια. Ταυτόχρονα έγινε αντιστοιχία του φου σι γκουά με το ανθρώπινο σώμα. Έτσι στην κεφαλή αντιστοιχεί το γκουα του ουρανού και στα πόδια το γκουά της γης. Στο μέσο του ανθρώπου, δηλαδή στην κοιλιά, λαμβάνει χώρα βασικά η πέψη. Για αυτό και τα γκουά που βρίσκονται στο μέσο σχετίζονται με τους μεσημβρινούς της πέψης, δηλαδή του σπλήνα και του στομάχου.