Καλώς ήρθατε στο YinYang.gr

 

Το yinyang.gr είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα για την προώθηση της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής (ΠΚΙ) στην Ελλάδα. Καλούμε όλους εσάς που ασχολείστε με κάποιο από τα πεδία της ΠΚΙ να συμμετέχετε ενεργά στο εγχείρημα αυτό.

 

e-shop - Είσοδος Μέλους

Bελονισμός Μπα Γκουα

Τα μπα γουά (bā guà, 八卦) δηλαδή τα οκτώ σύμβολα, χρησιμοποιούνται στην Κινέζικη κουλτούρα για να αντικατοπτρίσουν τις βασικές αρχές της πραγματικότητας. Το κάθε σύμβολο ή γκουά αποτελείτε από 3 γραμμές, για αυτό και μερικές φορές καλούνται τρίγραμμα. Αν το ένα τρίγραμμο τοποθετηθεί επάνω στο άλλο τότε δημιουργείται ένα εξάγραμμο. Οι γραμμές των τριγράμμων (αλλιώς ονομάζονται γιάο) μπορεί να είναι συνεχείς ή ασυνεχείς. Η ασυνεχής γραμμή σε κάθε γκουά υπάγεται στην γιν ποιότητα και η συνεχής στην γιανγκ ποιότητα.  

Η πρώτη σχέση μεταξύ των τριγράμμων αντικατοπτρίζεται στο πρωταρχικό μπα γουά ή αλλιώς φου σι γκουά  (fú xī  bā guà, 伏羲八卦).
 

Το φου σι γκουά δημιουργήθηκε πριν 4000 χρόνια και πριν 3500 χρόνια έγινε η πρώτη απόπειρα αντιστοίχισης του με τους μεσημβρινούς του σώματος.
Στη δυναστεία Σονγκ 1500 χρόνια μετά, αντιστοίχισαν  τους μεσημβρινούς στο φου σι γκουα με διαφορετικά κριτήρια απότι στην αρχή. Σε αυτή την περίοδο  τοποθέτησαν μόνο τους 12 κύριους μεσημβρινούς σε αυτό το σύστημα, ενώ αρχικά συμπεριλαμβανόταν και ο μεσημβρινός ντου και ρεν. Συγκεκριμένα αντιστοίχισαν τα γιάνγκ γκουα με τους γιάνγκ μεσημβρινούς και τα γιν γκουά με τους γιν μεσημβρινούς. Ταυτόχρονα έγινε αντιστοιχία του φου σι γκουά με το ανθρώπινο σώμα. Έτσι στην κεφαλή αντιστοιχεί το γκουα του ουρανού και στα πόδια το γκουά της γης. Στο μέσο του ανθρώπου, δηλαδή στην κοιλιά, λαμβάνει χώρα βασικά η πέψη. Για αυτό και τα γκουά που βρίσκονται στο μέσο σχετίζονται με τους μεσημβρινούς της πέψης, δηλαδή του σπλήνα και του στομάχου.

Τα γκουά έχουν αντιστοιχία με τα  5 στοιχεία με τον παρακάτω τρόπο:

ουρανός (Qián)

λίμνη (Duì)

φωτιά (Lí)

κεραυνός (Zhèn)

άνεμος (Xùn)

νερό (Kǎn)

βουνό (Gèn)

γη    (Kūn)

γιανγκ

γιν

γιν

γιανγκ

γιν

γιανγκ

γιανγκ

γιν

μέταλλο

μέταλλο

φωτιά

ξύλο

ξύλο

νερό

γη

γη

Τα μπα γκουά μπορεί να καθοδηγήσουν θεωρητικά την εφαρμογή του βελονισμού. Αυτό συμβαίνει επειδή πρακτικά το κάθε γιάο ενός γκουά αντιστοιχεί και σε συγκεκριμένο σημείο του μεσημβρινού. Η τοποθέτηση βελόνας στο σημείο που αντιστοιχεί στο γιάο του γκουά έχει ως αποτέλεσμα την μετατροπή της πολικότητας του. Έτσι τελικά σχηματίζεται με τον βελονισμό ένα ευοίωνο γκουά ή ένα γκουά που έχει ιδιαίτερες ιδιότητες που θέλουμε να εφαρμόσουμε στο ασθενή.