Καλώς ήρθατε στο YinYang.gr

 

Το yinyang.gr είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα για την προώθηση της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής (ΠΚΙ) στην Ελλάδα. Καλούμε όλους εσάς που ασχολείστε με κάποιο από τα πεδία της ΠΚΙ να συμμετέχετε ενεργά στο εγχείρημα αυτό.

 

e-shop - Είσοδος Μέλους

Ονοματολογία σημείων βελονισμού

Η ΠΚΙ στην Ελλάδα διδάσκεται από αρκετούς δασκάλους σε διαφορετικές ιδιωτικές σχολές. Επίσης τα βιβλία ΠΚΙ στην Ελλάδα αυξάνουν σταδιακά. Το YinYang.gr έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια για την καθιέρωση όρων της ΠΚΙ. Θα θέλαμε να ζητήσουμε την συμμετοχή όλων στο εγχείρημα αυτό. Μπορείτε να στείλετε όρους που εσείς θεωρείται σωστότερους από αυτούς που προτείνονται εδώ ή μπορείτε να στείλετε καινούριους όρους που δεν βρίσκονται εδώ. Ενημερώστε τους συναδέλφους, συμφοιτητές για τους σωστούς όρους της ΠΚΙ.

Η ομάδα του YinYang.gr info@yinyang.gr

Άνω άκρου τάι γιν μεσημβρινός του πνεύμονα
(Shǒu Tài Yīn Fèi Jīng, 手太阴肺经)

• LU 1 Κεντρικό Μέγαρο (Zhōng Fǔ, 中府)     
• LU 2 Σύννεφου Πύλη (Yún Mén, 云门)      
• LU 3 Ουράνιο Ανάκτορο (Tiān Fǔ, 天府)     
• LU 4 Λευκό Ένθετο (Xiá Bái, 侠白)      
• LU 5 Ωλένιος Βάλτος (Chǐ Zé, 尺泽)     
• LU 6 Οπή Σύγκλισης (Kǒng Zuì, 孔最)      
• LU 7 Διακλαδιζόμενη Σχισμή (Liè Quē, 列缺)     
• LU 8 Περάσματος Χαντάκι (Jīng Qú, 经渠)    
• LU 9 Υπέρτατη Άβυσσος (Tài Yuān, 太渊)     
• LU 10 Ψαριού Όριο (Yú Jì, 鱼际)        
• LU 11 Ελάσσων Σανγκ (Shào Shāng, 少商)         

 

Άνω άκρου τζούε γιν μεσημβρινός του περικαρδίου 
(Shǒu Jué Yīn Xīn Bāo Jīng, 手厥阴心包经)    

  
• PC 1 Ουράνια Λίμνη (Tiān Chí, 天池)
• PC 2 Ουράνια Πηγή (Tiān Quán, 天泉)
• PC 3 Κυρτό Έλος (Qū Zé, 曲泽)
• PC 4 Σχισμή Πύλης (Xì Mén, 郄门)
• PC 5 Ενδιάμεσος Μονάρχης (Jiān Shǐ, 间使)
• PC 6 Έσω Πέρασμα (Nèi Guān, 内关)
• PC 7 Μεγάλος Ύψωμα (Dà Líng, 大陵)
• PC 8 Εργασιακό Ανάκτορο (Láo Gōng, 劳宫)
• PC 9 Κέντρο Ανάβλυσης (Zhōng Chōng, 中冲)

Άνω άκρου σάο γιν μεσημβρινός της καρδιάς    
(Shǒu Shǎo Yīn Xīn Jīng, 手少阴心经)

• HT 1 Υπέρτατη Πηγή (Jí Quán, 极泉)
• HT 2 Κυανό Πνεύμα (Qīng Líng, 青灵)
• HT 3 Σάο Θάλασσα (Shào Hăi, 少海)
• HT 4 Πνεύματος Δρόμος (Líng Dào, 灵道)
• HT 5 Επικοινωνία Εσωτερικά (Tōng Lǐ, 通里)
• HT 6 Γιν Σχισμή (Yīn Xì, 阴郄)
• HT 7 Πνεύματος Πύλη (Shén Mén, 神门)
• HT 8 Σάο Μέγαρο (Shào Fǔ, 少府)
• HT 9 Σάο Ανάβλυση (Shào Chōng, 少冲)

 

Άνω άκρου γιάνγκ μινγκ μεσημβρινός του παχέος εντέρου    
(Shǒu Yáng Míng Dà Cháng Jīng, 手阳明大肠经)

• LI 1 Σανγκ Γιάνγκ (Shāng Yáng, 商阳)
• LI 2 Δεύτερο Διάστημα (Èr Jiān, 二间)
• LI 3 Τρίτο Διάστημα (Sān Jiān, 三间)
• LI 4 Ενωτική Κοιλάδα (Hé Gǔ, 合谷)
• LI 5 Γιάνγκ Ρυάκι (Yáng Xī, 阳溪)
• LI 6 Εκτροπής Πέρασμα (Piān Lì, 偏历)
• LI 7 Θερμή Κυκλοφορία (Wēn Liū, 温溜)
• LI 8 Κάτω Διάκενο (Xià Lián, 下廉)
• LI 9 Άνω Διάκενο (Shàng Lián, 上廉)
• LI 10 Χεριού Τρίτο Λί (Shǒu Sān Lǐ, 手三里)
• LI 11 Κύρτωμα Λίμνης (Qū Chí, 曲池)
• LI 12 Αγκωνιαίο Τρήμα (Zhǒu Liáo, 肘髎)
• LI 13 Χεριού Πέμπτο Λί (Shǒu Wǔ Lǐ, 手五里)
• LI 14 Βραχιόνια Προεξοχή (Bì Nào, 臂臑)
• LI 15 Ώμου Γωνία (Jiān Yú, 肩髃)
• LI 16 Μεγάλο Οστό (Jù Gǔ, 巨骨)
• LI 17 Ουράνιο Αγγείο (Tiān Dǐng, 天鼎)  
• LI 18 Υοειδής Προεκβολή (Fú Tū - 扶突)
• LI 19 Στόματος Δημητριακού Τρήμα (Kǒu Hé Liáo, 口禾髎)
• LI 20 Υποδοχή Αρώματος (Yíng Xiāng, 迎香)