Καλώς ήρθατε στο YinYang.gr

 

Το yinyang.gr είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα για την προώθηση της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής (ΠΚΙ) στην Ελλάδα. Καλούμε όλους εσάς που ασχολείστε με κάποιο από τα πεδία της ΠΚΙ να συμμετέχετε ενεργά στο εγχείρημα αυτό.

 

e-shop - Είσοδος Μέλους

Μεσημβρινοί

Τι είναι οι μεσημβρινοί;

Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα θα πρέπει να ανατρέξουμε στα κλασσικά κείμενα της Κινέζικης Ιατρικής (ΚΙ) τα οποία έχουν συγκεκριμένες πληροφορίες πάνω στο θέμα. Στα κλασσικά κείμενα "Πνευματικός Άξονας" (ling shu, 灵枢) στο κεφάλαιο για τους μεσημβρινούς  (jing mai pian, 静脉篇) αναφέρει πως "οι δώδεκα μεσημβρινοί, κρύβονται μεταξύ του χώρου των μυών, βαθειά και σε σημείο που δεν φαίνονται. Συχνά φαίνονται ...οι μεσημβρινοί λουό" (经脉十二者,伏行分肉之间,深而不见;其常见者,。。。皆络脉也). Σε αυτό το χώρο μεταξύ των μυών γνωρίζουμε σήμερα από τα ανατομικά δεδομένα πως μπορεί να υπάρχουν αγγεία, νεύρα, συνδετικός ιστός, φλέβες και αρτηρίες. 
Από αυτό το απόσπασμα κάποιος μπορεί λανθασμένα να συμπεράνει, πως αφού οι μεσημβρινοί κρύβονται μεταξύ του χώρου των μυών σε βάθος όπου δεν φαίνονται και το μόνο που μπορούμε να δούμε είναι οι μεσημβρινοί λούο,  δεν έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε και να κατανοήσουμε τους μεσημβρινούς. Όμως πάλι στα κλασσικά κείμενα "Πνευματικός Άξονας" (ling shu, 灵枢) στο κεφάλαιο για τους μεσημβρινούς (jing mai pian, 静脉篇) αναφέρεται πως ο γιατρός μέσω χειρισμών με τα χέρια όπως η ώθηση, η πίεση, η κυκλική μάλαξη κτλ. πάνω στην επιφάνεια του σώματος του ατόμου μπορεί να γνωρίσει τους κύριους μεσημβρινούς και τους μεσημβρινούς λουό. Επίσης αναφέρεται πως μετά τον θάνατο του ατόμου μπορεί να παρατηρηθούν οι κύριοι μεσημβρινοί και οι μεσημβρινοί λουό (若夫八尺之士,皮肉在此,外可度量切循而得之,其死可解剖而视之)。
 

Έχει η Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική στοιχεία ανατομίας;

Η ΠΚΙ έχει στοιχεία ανατομίας. Για παράδειγμα στο βιβλίο "Ιστορικές Καταγραφές" (shiji, 史记) και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο (pian que cang gong lie zhuan, 篇鹊仓公列传) καταγράφονται  τεχνικές μάλαξης πάνω σε συγκεκριμένα ανατομικά στοιχειά. Επίσης στα "Κλασσικά Κείμενα του Κίτρινου Αυτοκράτορα" αναφέρονται πληροφορίες για τα εσωτερικά όργανα του ανθρώπου όπως η μορφολογία τους, το βάρος τους, η σύσταση τους, το μέγεθος τους, ο όγκος τους, πληροφορίες είναι συμβατές με την σημερινές ανατομικές γνώσεις. Άλλα παραδείγματα έρχονται από την δυναστεία Σονγκ όπου δημιουργήθηκαν ανατομικοί χάρτες (欧希范五脏图) και (存真图). Οι μεσημβρινοί σύμφωνα με την ΠΚΙ είναι μια ανατομική έννοια που σχετίζεται με τη φυσιολογία του ανθρώπου αλλά και τη παθολογία. Όμως δεν είναι μόνο ανατομική δομή αλλά και φυσιολογική έννοια. Στο κεφάλαιο του "Πνευματικού Άξονα"  Χάι Λουν Πιάν (hai lun pian, 海伦篇) αναφέρεται πως οι δώδεκα κύριοι μεσημβρινοί ανήκουν στα όργανα τζανγκ φου, ενώ οι εξωτερικοί μεσημβρινοί λουό ανήκουν στις αρθρώσεις των άκρων (fu shi er jing mai zhe, nei shu yu zang fu, wai luo zhi jie, 夫十二经脉者,内属于脏腑,外络于支节). Στο κεφάλαιο του Πνευματικού Άξονα (灵枢) Μπεν Τζανγκ Πιάν (ben zang pian, 本脏篇) αναφέρεται πως μέσα στους μεσημβρινούς κινείται αίμα και τσι το οποίο ενυδατώνει τους τένοντες και τα οστά και βοηθά τις αρθρώσεις (jing mai zhe, suo yi xue qi er ying yin yang, ru jingu, li guang jie zhe, 经脉者, 所以行血气而营阴阳, 濡筋骨, 利关节者也). Από αυτά τα αποσπάσματα κατανοούμε πως οι μεσημβρινοί είναι ένα σύστημα κατανομής των υγρών του σώματος, πως οι μεσημβρινοί έχουν στενή σχέση με τα εσωτερικά όργανα τζανγκ φου και πως επιτελούν λειτουργίες όπως η μεταφορά τσι και αίματος και η σύνδεση των οργάνων μεταξύ τους. Αυτές οι πληροφορίες είναι μέρος του πυρήνα γνώσης της ΠΚΙ.
 

Πως λειτουργούν οι μεσημβρινοί;

Οι μεσημβρινοί είναι μέρος της ζωής. Όταν η ζωή τελειώνει τότε και οι μεσημβρινοί δεν μπορούν να παρατηρηθούν πλέον διότι συνθλίβονται. Έτσι οι μεσημβρινοί υπάρχουν και μπορούν να παρατηρηθούν μόνο στους ζώντες οργανισμούς. Όμως στο πτώμα μπορεί να παρατηρηθούν κάποια ανατομικά χαρακτηριστικά όπως οι τένοντες και τα οστά, οι αρθρώσεις, οι μύες, αλλά πρόκειται για μη ζώντα τμήματα του σώματος (jue si sheng, 决死生). Μέρη αυτών των ανατομικών στοιχείων είναι το δομικό μέρος των μεσημβρινών. Τα δομικά μέρη του μεσημβρινού μετά τον θάνατο μπορούν να παρατηρηθούν στο πτώμα αλλά δεν μπορεί να παρατηρηθεί η κίνηση μέσα τους. Το αίμα και το τσι των μεσημβρινών στους ζωντανούς οργανισμούς κινούνται στο χώρο μεταξύ των τμημάτων των μυών, για να ενυδατώσουν τους τένοντες και τα οστά και να ωφελήσουν τις αρθρώσεις.
 

Ανεξάρτητα από το εάν το είδος της ασθένειας είναι εξωτερική ασθένεια (wai gan,外感) , εσωτερική βλάβη (nei shang, 内伤), τραύμα ή εάν προσβάλλονται το δέρμα, τα αγγεία, οι μύες, οι τένοντες, τα οστά,  τα πέντε τζανγκ όργανα, τα έξι φου όργανα, οι εννέα οπές, το αποτέλεσμα θα είναι τραυματισμός των μεσημβρινών ή αρνητική επίδραση σε αυτούς. Αυτό που μπορεί να γίνει θεραπευτικά μετά από αυτή την ανισορροπία είναι η ρύθμιση των μεσημβρινών χρησιμοποιώντας το βελονισμό.
Κάθε είδος μεσημβρινού (κύριοι μεσημβρινοί, μεσημβρινοί λουό, δευτερεύοντες μεσημβρινοί, τενοντομυϊκοί μεσημβρινοί, δερματικές περιοχές, παράδοξοι μεσημβρινοί κλπ.) έχει συγκεκριμένο τρόπο δράσης και βαθμό αποτελεσματικότητας.

Οι μεσημβρινοί είναι σημαντικός σχηματισμός της ζωής. Αν δούμε τα τζανγκ φου όργανα και τους ιστούς ως την υλική βάση για την ζωή, τότε θα δούμε και τους μεσημβρινούς ως την μορφή που υποστηρίζει τη λειτουργία της ζωής. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια φράση από τα κλασσικά κείμενα για να κατανοήσουμε καλύτερα αυτή τη σχέση: "τα πέντε τζανγκ όργανα γενούν την πεμπτουσία και ευοδώνουν την ανώτερη ποιότητα της ζωής (ming, 命) ενώ οι μεσημβρινοί αρδεύουν και διαρρέουν ευοδώνοντας τη ζωή (sheng, 生) (wu zang yu jing er zhu ming, jing luo guan shen er zhu sheng, 五脏育精而主命,经络灌渗而主生,). Η υλική βάση της ζωής (sheng ming, 生命) καθορίζει τα χαρακτηριστικά των ζώντων οργανισμών και το πεπρωμένο τους (命运). Οι συνθήκες τη ζωής βασίζεται στη λειτουργία των μεσημβρινών.