Καλώς ήρθατε στο YinYang.gr

 

Το yinyang.gr είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα για την προώθηση της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής (ΠΚΙ) στην Ελλάδα. Καλούμε όλους εσάς που ασχολείστε με κάποιο από τα πεδία της ΠΚΙ να συμμετέχετε ενεργά στο εγχείρημα αυτό.

 

e-shop - Είσοδος Μέλους

Άνω άκρου γιάνγκ μινγκ μεσημβρινός του παχέος εντέρου

• LI 1 Σανγκ Γιάνγκ (Shāng Yáng, 商阳)
• LI 2 Δεύτερο Διάστημα (Èr Jiān, 二间)
• LI 3 Τρίτο Διάστημα (Sān Jiān, 三间)
• LI 4 Ενωτική Κοιλάδα (Hé Gǔ, 合谷)
• LI 5 Γιάνγκ Ρυάκι (Yáng Xī, 阳溪)
• LI 6 Εκτροπής Πέρασμα (Piān Lì, 偏历)
• LI 7 Θερμή Κυκλοφορία (Wēn Liū, 温溜)
• LI 8 Κάτω Διάκενο (Xià Lián, 下廉)
• LI 9 Άνω Διάκενο (Shàng Lián, 上廉)
• LI 10 Χεριού Τρίτο Λί (Shǒu Sān Lǐ, 手三里)
• LI 11 Κύρτωμα Λίμνης (Qū Chí, 曲池)
• LI 12 Αγκωνιαίο Τρήμα (Zhǒu Liáo, 肘髎)
• LI 13 Χεριού Πέμπτο Λί (Shǒu Wǔ Lǐ, 手五里)
• LI 14 Βραχιόνια Προεξοχή (Bì Nào, 臂臑)
• LI 15 Ώμου Γωνία (Jiān Yú, 肩髃)
• LI 16 Μεγάλο Οστό (Jù Gǔ, 巨骨)
• LI 17 Ουράνιο Αγγείο (Tiān Dǐng, 天鼎) 
• LI 18 Υοειδής Προεκβολή (Fú Tū - 扶突)
• LI 19 Στόματος Δημητριακού Τρήμα (Kǒu Hé Liáo, 口禾髎)
• LI 20 Υποδοχή Αρώματος (Yíng Xiāng, 迎香)