Καλώς ήρθατε στο YinYang.gr

 

Το yinyang.gr είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα για την προώθηση της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής (ΠΚΙ) στην Ελλάδα. Καλούμε όλους εσάς που ασχολείστε με κάποιο από τα πεδία της ΠΚΙ να συμμετέχετε ενεργά στο εγχείρημα αυτό.

 

e-shop - Είσοδος Μέλους

4th Congress Speakers

Dr. Delphine Armand (UK)

Delphine Armand first met Dr. Richard Tehfu Tan during an internship in Germany while working on her dissertation. Astonished by his charismatic and fun personality, and fascinated by the logic and effectiveness of Dr. Tan’s Balance Method, Delphine completely devoted herself to its practice and international dissemination. Taking this mission further, hand in hand, for almost a decade, Dr. Tan and Delphine shared this unique connection of “working hard… playing hard”. Delphine Armand holds degrees in both Veterinary Medicine, as well as Traditional Chinese Medicine. Since 2008, she has been practicing Dr. Tan’s Balance Method exclusively in her own clinic in France. She has closely assisted Dr. Tan in countless classes in the United States, Europe, Australia and Asia; has performed simultaneous translations of all of his classes into French; as well as coordinated the French translation of his books. Delphine has interned in Dr. Tan’s San Diego clinic in California on numerous occasions. Dr. Tan has also visited her busy clinic and overseen the treatment of her patients.

 

Dr. Ioannis Dimitriou (GR)

MD PT CCH MSc PhD in TCM

Ioannis Dimitriou has graduated from Medical Schools in Athens Greece, Tianjin China, Prague Czech Republic. He is the president of the Hellenic Association of Chinese Medicine, the Hellenic Corporation of Chinese Medicine, the International Chinese Medicine Congress in Athens and a founding member of the Filiform Fire Needle Medical Company in Hong Kong. He has more than 16 years of clinical experience in Chinese Medicine, Physiotherapy, Homeopathy and Conventional Medicine and has spent the better part of the past 13 years in China pursuing the mastery and refinement of Chinese Medicine. Furthermore he has been a well-sought after lecturer and tutor since 2005 and is presently giving various Chinese Medicine lectures internationally and manages his own clinic in Athens. Most recently he is participating in the well-esteemed Doctor of Osteopathy Program for Medical Doctors in London.

 

Irini Pervolaraki (GR)

Irini Pervolaraki was born in Heraklion, Crete in 1981. She studied Law in Athens, specializing in Public Law and has had a seven year (2007-2014) working experience in legal counseling. Additionally, she studied acupuncture at the Academy of Ancient Greek and Traditional Chinese Medicine, Athens (2012-2014) and, winning the Academy’s scholarship, she lived in China for one year (2004-2015) for the purpose of conducting a research concerning the identity of Qibo (the Minister of Health of the Yellow Emperor, the book carrying the name of which is the basis of Traditional Chinese Medicine) and his potential relation to Hippocrates. While in China, she had the opportunity to attend classes in the fields of Ba Zi (Eight Characters, a foretelling method based on the year, month, day and time of birth in combination with yin yang and the five elements), Qi Gong, herbs, and TCM theory as well as to practice in Chinese Medicine clinics. She has been involved in life coaching and is now studying the evolutionary process-psychotherapeutic method Core Energetics. In collaboration with the Hellenic Society of Chinese Medicine, she has been conducting a study on the legal status of practice of Chinese Medicine in Greece, which is being published in parts in the magazine Chinese Medicine.

Dr. John Tsagaris (GR)

John Tsagaris is an internationally renowned doctor of Traditional Chinese Medicine. He began his medical career by undertaking a number of oriental and complimentary diploma studies in his homeland Greece followed by an Honours Degree in Traditional Chinese Medicine (TCM) combined with Human Bioscience at Middlesex University in the UK; then specialising in dermatology and anti-aging applications at Beijing University of Traditional Chinese Medicine in China. John holds a postgraduate diploma in skin disorders and beauty care and has been practicing in London for over 20 years, and now consults from his new clinic in the heart of Chelsea.

Konstadinos Sgoubopoulos (GR)

Athens Zen Center

He has attained a diploma in shipping and works in the shipping industry. 
He has been practicing Tae Kwon Do since 1986 and now owns 6 DAN.  He also practices the marshal art of Japanese sword, Iaido, in which he possesses 3 DAN.

He learned and practiced Zen meditation in the Shaolin monastery of China as well as in the Zen monastery Fudenji in Italy.  In the last few years he has been a student of KotenRoshi, the Zen master of Soto-Zen monastery, Hosshin-ji, in Japan and Saiken-ji temple near Shizuoka. In 2013 Koten Roshi baptised him a Zen monk.

He is the founder of Zen Center Athens, where people are exposed to and taughtalternativeeastern practices (Zen, marshal arts, yoga) related to all the different dimensions of human life.

Zen Center Athens introduces and teaches us the great tradition of ZEN as well as the philosophy of marshal arts.
 

Miltiades Y. Karavis, MD, FICAE

•    Degree in Medicine, Bucharest  School of Medicine (1985)
•    Diplome De Fin D’Etudes De Medecin Chinoise Traditionnelle, Marseille, CEDAT  (Center of Studies and Diffusion of Traditional Acupuncture) (1986).
•    Title of Medical specialty - Specialization on Rehabilitation Medicine and Physiatry – PRM (30-01-1995)
•    Private practice license – Rehabilitation and acupuncture unit (renewal 5653/19-03-2009)
•    Advanced Acupuncture Training in Beijing University of Traditional Chinese Medicine (TCM), Beijing, China (1994, 1996, and 2005).
•    President of the Hellenic Medical Acupuncture Society (from 1993 up to now)
•    Director of International Postgraduate Center of Acupuncture – Acu Science of Athens (from 1990 up to now)
•    Director of Hellenic Medical Acupuncture Research Center (from 1985 up to now)
•    Member of Director’s Board of ISOM (International Society Oriental Medicine – Certificate of Appreciation).
•    Fellow of the International College of Acupuncture and Electrotherapeutics (2009).
•    Member of International Association for the Study of Pain (IASP) (1994 - 2010)
•    Member of the Association for Physical Medicine and Rehabilitation (since 1992).
•    Member of International Myopain Society (IMS)
•    Member of Hellenic Headache Society
•    Member of Hellenic Pain Society
•    Member of Hellenic Society of Palliative Symptomatic Care of Cancer and Non Cancer Patients.

Publications / Activities:

•    14 publications (review articles, case reports, research articles) in National and International Medical Press
•    165 oral Presentations and participations in Greek and foreign congresses. 34 round tables. 25 workshops, honorary lectures and scientific meetings.
•    More than 6.000 teaching hours regarding pain treatments, chronic pain and stress management, medical acupuncture, neural therapies and related techniques.
•    Five chapters in equal in number medical books concerning 1) Acupuncture and asthma, 2) Trigger point acupuncture and myofascial pain syndromes, 3) Acupuncture analgesia and the neurophysiological mechanism, 4) Cervicogenic headache and acupuncture and 5) Literature review concerning Acupuncture and Pain. Neural theories of Biomedical acupuncture. Basic research.
•    Four Medical Books (“The Physiology of Acupuncture” 1999, “Muscle Pathology and Acupuncture” 2002 and “Acupuncture and obesity” 2003, “biomedical Acupuncture” 2010, “Treating musculoskeletal Pain Disorders with Acupuncture” 2011) published in Greece.
 


Ricardo Tavares Valério (PT)

September, 2012 – July, 2015
     Master degree, Acupuncture and Tuina
      Beijing University of Chinese Medicine (BUCM)
September, 2010 – July, 2012
     Graduation, Advanced Studies in Traditional Chinese Medicine
      Beijing University of Chinese Medicine
      (BUCM), Beijing, China.
September, 2008 – June, 2009
      2nd year Graduation, Chinese Language and Culture
      Beijing University of Language and Chinese Culture
      (BLCU), Beijing, China.
October, 2006 – August, 2007
Scientific Research Scholarship (Fundação Oriente) entitled “Combined Traditional Chinese Medicine techniques when dealing with difficult diseases”. Double orientated scholarship, Dr. Quan Fu You from the Guo Yi Tang clinics, affiliated with Beijing University of Traditional Chinese Medicine and by Dr. Luo from the White Cloud Taoist Monastery Clinic (Bai Yun Guan).
September, 2005 – June, 2006
      1st year Graduation, Chinese Language and Culture Course
      Beijing University of Language and Chinese Culture
      (BLCU), Beijing, China.
May, 2005
      Proficiency Examination of Doctor-Acupuncturist Specialization
      World Federation of Chinese Medicine Societies
      (WFCMS), Beijing, China.
September, 2003 – July, 2004
      Graduation, Advanced Studies in Traditional Chinese Medicine
      Tianjin University of Chinese Medicine
      (TUTCM), Tianjin, China.
 September, 2000 – July, 2003
       Graduation, Traditional Chinese Medicine
       Beijing University of Chinese Medicine – Portugal
        (UNAPE-Portugal), Lisbon, Portugal  
September, 1997 – July, 2000
Anthropology, Single Honours, BCHS.
University of East London, London, England.
 

Sofia Samara (GR)

Total Health Counselor and T.C.M. Specialist
Trainer in Chinese Philosophy and Metaphysics
2010 – present
Total Health Counselor and T.C.M. Specialist


2005 – present
Total Health counseling with the use of Acupuncture, Chinese herbs and Qigong health practices.
Organizing educational classes on:
•    Yi Jing
•    Chinese Philosophy and Metaphysics
•    Chinese Philosophy and Therapeutics

2010 – 2012
Teacher at ΑΙΓΗΪΣ, www.aegeeis.gr:
•    Traditional Chinese Therapeutics & Prognosis, at present and in ancient times
•    The art and strategy of war – applications for our everyday life

2005– 2010
Teacher at the Academy of Ancient Greek and Traditional Chinese Medicine
Chinese Philosophy and Therapeutics

2004–2010           
Co-founder of the Academy of Ancient Greek and Traditional Chinese Medicine

Tae-Hunn Lee (UK)
Lic.Ac, MBAcC, PGCE
Lecturer at ICOM
I graduated from ICOM in 2003 and have been in private, full-time practice since then. My interests lie in the practical application of the Philosophy of Stems & Branches.
I am a student of Joan Duveen and have been studying with him since 2001, deepening my understanding and practical application of 5 Elements, Stems & Branches Acupuncture and Pulse Diagnosis.
I have been teaching on these subjects at ICOM since 2005 and am a student and practitioner of Tai Chi, Nei Gung and movement arts.
 

Valia Dimaraki (UK)

BSc, Lic.Ac. MBAcC, ICOM Practitioner