Καλώς ήρθατε στο YinYang.gr

 

Το yinyang.gr είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα για την προώθηση της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής (ΠΚΙ) στην Ελλάδα. Καλούμε όλους εσάς που ασχολείστε με κάποιο από τα πεδία της ΠΚΙ να συμμετέχετε ενεργά στο εγχείρημα αυτό.

 

e-shop - Είσοδος Μέλους

Yπηρεσίες:Διοργάνωση Συνεδρίου Κινέζικης Ιατρικής στην Αθήνα, διοργάνωση σεμιναρίων Κινέζικης Ιατρικής, προώθηση Kινέζικης Ιατρικής στην Ελλάδα και τον κόσμο

Σκοποί της εταιρείας είναι
η προώθηση και διάδοση της Κινέζικης Ιατρικής σε όλη την Ελλάδα
η προαγωγή της επικοινωνίας μεταξύ των θεραπευτών και εν γένει φίλων της Κινέζικης Ιατρικής
η συνεργασία με σχετικούς φορείς, ιδρύματα, πανεπιστήμια, ινστιτούτα κλπ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών για την καταξίωση και διάδοση της Κινέζικης Ιατρικής
η μετάφραση στα ελληνικά συγγραμμάτων και η ανάπτυξη ιστοσελίδων για την Κινέζικη Ιατρική
η μετάφραση όρων της κινέζικης ιατρικής στα ελληνικά
η συνεργασία με εκπαιδευτικά κέντρα Κινέζικης Ιατρικής της Ελλάδας και του εξωτερικού
η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων και εγχειριδίων για την Κινέζικη Ιατρική
η έκδοση συγγραμμάτων ή/και βιβλίων σχετικών με την Κινέζικη Ιατρική
η ίδρυση σωματείου Κινέζικης Ιατρικής
η διεξαγωγή / συμμετοχή σε / εκπόνηση / υλοποίηση / εφαρμογή κλινικών και άλλων μελετών σε θεματικά πεδία σχετιζόμενα με την Κινέζικη Ιατρική
τη διαμόρφωση διαδικασίας πιστοποίησης γνώσεων σχετικών με την Κινέζικη Ιατρική, ιδίως δε τη διοργάνωση εξετάσεων για την απονομή Ελληνικού Πτυχίου Κινέζικης Ιατρικής
η διεκδίκηση επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους κατόχους του παραπάνω πτυχίου και η  εν γένει ενασχόληση με οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την Κινέζικη Ιατρική
διοργάνωση και διεξαγωγής εισηγήσεων και επιμορφωτικών σεμιναρίων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ημερίδες, σεμινάρια, εκδηλώσεις, συνέδρια εθνικά και διεθνικά

Our purposes are
the promotion and dissemination mainly in Greece and the rest of the world of Chinese Medicine.
To promote the communication and cooperation between the therapists of Chinese Medicine.
The collaboration with institutions, universities, institutes etc. in Greece and abroad, in order  to exchange information on the recognition and dissemination of Chinese Medicine.
The translation of Chinese Medical textbooks  into Greek and the web development for Chinese medicine.
The translation of Chinese medical terms in Greek. Cooperation with the world health organization for the standardization of these terms.
The cooperation with Chinese medicine training centers in Greece and abroad.
The formation of leaflets and manuals for Chinese medicine.
The publication of books of Traditional Chinese Medicine
Conducting / participating in / development / implementation / application of clinical studies and other disciplines related to Traditional Chinese Medicine.
Configuration process for certification of knowledge related to Chinese medicine, especially organizing examinations for the award of Greek Chinese Medicine Degree.
To claim professional rights for holders of the above mentioned degree.
Organizing and conducting presentations, training seminars and educational training
Organize workshops, seminars, events, conferences national and international.
Organized the International traditional Chinese Medicine Congress in Athens 2012
Organized the National Acupuncture Detoxification Association seminar
 

Share |