Καλώς ήρθατε στο YinYang.gr

 

Το yinyang.gr είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα για την προώθηση της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής (ΠΚΙ) στην Ελλάδα. Καλούμε όλους εσάς που ασχολείστε με κάποιο από τα πεδία της ΠΚΙ να συμμετέχετε ενεργά στο εγχείρημα αυτό.

 

e-shop - Είσοδος Μέλους

Τεκμηριωμένες Πρωτότυπες Αλλαγές στην Επικράτηση και τα Χαρακτηριστικά των Συμπτωμάτων του Συνδρόμου Ανεπάρκειας Σπλήνα σε Άτομα Ποικίλων Επιπέδων Υγείας και Διαφορετικών Ηλικιών: Μια Διατμηματική Μελέτη Παρατήρησης

πηγή: Περιοδικό "Κινέζικη Ιατρική"

Μετάφραση: Σπετσέρη Αγγέλικα, ΒSc TCM (aggelikaspetseri@yahoo.com)

Η ανεπάρκεια των οργάνων είναι ένα σημαντικό παθοφυσιολογικό χαρακτηριστικό στους ηλικιωμένους. Μια βασική θεωρία της Παραδοσιακής Κινεζικής Ιατρικής (ΠΚΙ) για τη γήρανση, που μπορεί να βρεθεί σε αρχαία και μοντέρνα βιβλιογραφία, είναι γνωστή ως γήρανση που προκαλείται από το σύνδρομο ανεπάρκειας σπλήνα (ΣΑΣ). Ο βασικός στόχος αυτής της μελέτης ήταν να εξακριβωθεί η επικράτηση, η βαρύτητα των συμπτωμάτων, η συχνότητα και η κατανομή του ΣΑΣ σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, σε σχέση με το επίπεδο υγείας (υγεία, υπο-υγεία, και χρόνια ασθένεια), για να διαφωτιστεί ο ρόλος της ανεπάρκειας σπλήνα στη διαδικασία της γήρανσης και στην επιδείνωση της υγείας. Αυτή η διατμηματική μελέτη διεξήχθη σε 4 νοσοκομεία στην Κίνα. 1390 συμμετέχοντες ηλικίας 20-79 ετών ρωτήθηκαν από ερευνητές, οι οποίοι και συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια καταγράφοντας την επικράτηση, τη βαρύτητα και τη συχνότητα των συμπτωμάτων, μαζί με άλλες σχετικές πληροφορίες. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι η επικράτηση και τα χαρακτηριστικά των συμπτωμάτων του ΣΑΣ παρουσίαζαν αναλογία μεταξύ της αύξησης της ηλικίας και της επιδείνωσης της υγείας. Αυτό υποστηρίζει τη θεωρία της ΠΚΙ σύμφωνα με την οποία η ανεπάρκεια σπλήνα είναι ένας σημαντικός μηχανισμός της γήρανσης, της υπο-υγείας, και της χρόνιας ασθένειας. Η έγκαιρη αναγνώριση των προειδοποιητικών σημείων και συμπτωμάτων του ΣΑΣ μπορεί να οδηγήσει σε παρεμβάσεις ή ακόμα και σε στρατηγικές πρόληψης  υπο-υγιών και χρόνιων καταστάσεων, αλλά και όσον αφορά στην προώθηση της υγιούς γήρανσης.

Zhang Y, Liu Y, Li XP, Li J, Li XF, Chen L, Jiang YY, Yu H, Shi N, Han M, Ye H, Lin ZH, Chen YZ, Liu FS, Ding X, 2014. Evidence-Based Novel Changes in Prevalence and Symptom Characteristics of Spleen Deficiency Syndrome in Persons of Varied Health Status and Different Ages: A Cross-Sectional Observational Study. Evidence Based Complementary Alternative Medicine.


(Το πλήρες άρθρο μπορεί να βρεθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25435892 )