Καλώς ήρθατε στο YinYang.gr

 

Το yinyang.gr είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα για την προώθηση της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής (ΠΚΙ) στην Ελλάδα. Καλούμε όλους εσάς που ασχολείστε με κάποιο από τα πεδία της ΠΚΙ να συμμετέχετε ενεργά στο εγχείρημα αυτό.

 

e-shop - Είσοδος Μέλους

Θεραπείες βελονισμού για χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια: μια συστηματική ανασκόπηση τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών (ΤΕΜ / RCTs)

πηγή: Περιοδικό "Κινέζικη Ιατρική"

Μετάφραση: Σπετσέρη Αγγέλικα, ΒSc TCM (aggelikaspetseri@yahoo.com)

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι μια από τις κύριες αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας και προβλέπεται ότι θα είναι η τρίτη αιτία θανάτου ως το 2030. Ο βελονισμός, μία παραδοσιακή κινέζικη θεραπεία, έχει χρησιμοποιηθεί για πάνω από 2.000 χρόνια για να θεραπεύει αναπνευστικές ασθένειες και ενδέχεται να θεραπεύει τη ΧΑΠ αποτελεσματικά. Σε προηγούμενες βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις οι ερευνητές είχαν παρατηρήσει σημαντική ετερογένεια μεταξύ των περιλαμβανόμενων μελετών, και κανείς δεν βρήκε πειστικά στοιχεία για να συστήσει συστηματική χρήση θεραπειών βελονισμού για τη ΧΑΠ. Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση εξέτασε την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των θεραπειών βελονισμού για ασθενείς με ΧΑΠ ως προς τη βελτίωση της λειτουργίας των πνευμόνων, την αύξηση της δυνατότητας άσκησης, τη δημιουργία θετικών υποκειμενικών αλλαγών στα συμπτώματα, και την ενίσχυση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν πλήθος βάσεων δεδομένων (PubMed, CENTRAL, CINAHL, AMED, CBM κ.α.) και συμπεριέλαβαν ΤΕΜ που εξέταζαν τα οφέλη του βελονισμού ή άλλων σχετικών θεραπειών στη θεραπεία της ΧΑΠ. Χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλα εργαλεία για την πιθανότητα συστηματικών σφαλμάτων, και έγιναν στατιστικές αναλύσεις. Συνολικά 16 έρευνες περιελήφθησαν στην ανασκόπηση. Η ερευνητική ομάδα ανακάλυψε ότι οι θεραπείες βελονισμού βελτίωσαν τον δείκτη ποιότητας ζωής που σχετίζεται με την υγεία. Για τα συμπεράσματα της ομάδας όσον αφορά τη σύγκριση βελονισμού και επίδρασης εικονικού φαρμάκου (πλασέμπο) χρησιμοποιήθηκαν τρία ερωτηματολόγια (SGRQ, MRC, DVAS) που υπήρχαν στις εξεταζόμενες μελέτες. Δεν παρατηρήθηκε βελτίωση της λειτουργίας των πνευμόνων κατά τη σύγκριση θεραπειών βελονισμού είτε με πλασέμπο είτε με λήψη φαρμάκων. Το συμπέρασμα είναι ότι οι θεραπείες βελονισμού μπορούν να επιφέρουν κλινικά σημαντικές βελτιώσεις στην ποιότητα ζωής και τη δύσπνοια, και ότι απαιτούνται μελλοντικές, υψηλής ποιότητας ΤΕΜ για να προσφέρουν αδιάσειστα στοιχεία όσον αφορά στα οφέλη των βελονιστικών θεραπειών για τη ΧΑΠ.

Coyle ME, Shergis JL, Huang ET, Guo X, Di YM, Zhang A, Xue CC, 2014. Acupuncture therapies for chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review of randomized, controlled trials. Altern Ther Health Med. 20(6)pp.10-23.

(Το πλήρες άρθρο μπορεί να βρεθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25478799 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25478799)