Καλώς ήρθατε στο YinYang.gr

 

Το yinyang.gr είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα για την προώθηση της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής (ΠΚΙ) στην Ελλάδα. Καλούμε όλους εσάς που ασχολείστε με κάποιο από τα πεδία της ΠΚΙ να συμμετέχετε ενεργά στο εγχείρημα αυτό.

 

e-shop - Είσοδος Μέλους

Οπτικές θεραπευτών για στρατηγικές προώθησης μακροπρόθεσμων οφελών του βελονισμού και της συμβουλευτικής για την κατάθλιψη: ποιοτική μελέτη.

πηγή: Περιοδικό "Κινέζικη Ιατρική"

Μετάφραση: Σπετσέρη Αγγέλικα, ΒSc TCM (aggelikaspetseri@yahoo.com)


Υπόβαθρο: Μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις για την κατάθλιψη μπορεί να βοηθήσουν ασθενείς να διαχειριστούν την πάθησή τους. Στοιχεία από μια πρόσφατη, μεγάλου μεγέθους, κλινική μελέτη (ACUDep) υποδηλώνουν ότι ο βελονισμός και η συμβουλευτική μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερης διάρκειας οφέλη σε πολλούς ασθενείς με κατάθλιψη. Αυτή η εργασία περιγράφει τις στρατηγικές τις οποίες θεραπευτές ανέφεραν ότι χρησιμοποίησαν για να προωθήσουν πιο μακροπρόθεσμα οφέλη για τους ασθενείς τους.
Μέθοδος: Μια ποιοτική υπο-μελέτη θεραπευτών (βελονισμού και συμβουλευτικής) ενταγμένη σε μία τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη κλινική δοκιμή. Χρησιμοποιώντας οδηγούς θεμάτων, συγκεντρώθηκαν δεδομένα από τηλεφωνικές συνεντεύξεις και από μια ομάδα εστίασης, ενώ συμμετείχαν συνολικά 19 ειδικοί συμβουλευτικής και 17 βελονιστές. Τα δεδομένα καταγράφηκαν ακουστικά, μεταγράφηκαν αυτολεξεί και αναλύθηκαν με τη χρήση ανάλυσης θεματικού περιεχομένου.
Αποτελέσματα: Για μεγαλύτερης διάρκειας αποτελέσματα, όλοι οι θεραπευτές ενθάρρυναν  κάθε ασθενή να αποκτήσει επίγνωση των ριζικών αιτιών της κατάθλιψής του, και είδαν τις μικρές, σταδιακά αυξανόμενες αλλαγές ως προπομπούς για μακροπρόθεσμα οφέλη. Οι βελονιστές τόνισαν τη σημασία της αντιμετώπισης των συντρεχόντων σωματικών συμπτωμάτων, για παράδειγμα τη σημασία του να βοηθηθούν οι ασθενείς να χαλαρώνουν ή να κοιμούνται καλύτερα, έτσι ώστε να είναι πιο δεκτικοί στην αλλαγή · επισήμαναν επίσης τη σημασία της αλλαγής στον τρόπο ζωής, όπως περιγράφεται από τη θεωρία της Κινέζικης Ιατρικής, για να επιτευχθούν διαρκή οφέλη. Οι ειδικοί της συμβουλευτικής επισήμαναν με μεγαλύτερη συχνότητα τη σημασία της θεραπευτικής σχέσης, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για προσεκτικό ρυθμό στην προσέγγιση, έτσι ώστε η διαδικασία και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται να είναι προσαρμοσμένα και χρονικά προσδιορισμένα, ανάλογα με την 'ετοιμότητα' του κάθε ατόμου για αλλαγή. Τα δεδομένα μας περιορίστηκαν σε θεραπευτές βελονισμού που χρησιμοποιούν τις αρχές της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής, και σε ειδικούς συμβουλευτικής που χρησιμοποιούν μια ανθρωπιστική, μη κατευθυντική, προσωποκεντρική προσέγγιση.
Συμπεράσματα: Η μακροπρόθεσμη αλλαγή φαίνεται να είναι σημαντικό σημείο εστίασης στις θεραπείες τόσο του βελονισμού όσο και της συμβουλευτικής. Για να το κατορθώσουν αυτό, οι θεραπευτές τόνισαν την ανάγκη για μια εξατομικευμένη προσέγγιση με στόχευση στις ριζικές αιτίες.

MacPherson H, Newbronner L, Chamberlain R, Richmond SJ, Lansdown H, Perren S, Hopton A, Spilsbury K, 2014. Practitioner perspectives on strategies to promote longer-term benefits of acupuncture or counselling for depression: a qualitative study. PLoS One. 8;9(9)


(Το πλήρες άρθρο μπορεί να βρεθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25198108)